Хало Беба - Телефоном до савета о здрављу деце

Savet nedelje

savet nedelje 139 lat
  • politika zastiet ziv sred
    Status laboratorijskih analiza
  • analiza vode 1
    Voda: Uputstva, zahtevi, preporuke
  • санитарни прегледи
    Sanitarni pregledi

Grip

Grip je akutna virusna infekcija koja se lako širi sa osobe na osobu, a koju izazivaju različiti tipovi virusa influence A, B i C, koji se šire kapljicama i direktno i indirektno, tokom kijanja i kašljanja sa obolele osobe. Infekcija nosa i ždrela, sa bolovima u grlu i kašljem, temperaturom, malaksalošću, glavoboljom su početni simptomi, a bolest može dalje da se komplikuje i sa infekcijom donjih disajnih puteva (bronhitis, zapaljenje pluća i dr). Kod osoba mlađih od dve godine i starijih od 65 godina, kao i kod osoba sa hroničnim poremećajima zdravlja (srce, pluća, bubrega, metabolički poremaćaji, maligne bolesti i dr), infekcija može da da teške komplikacije kao što su zapaljenje pluća i smrtni ishod. U epidemijama oboleva osetljiva populacija, a bolest se brže i lakše širi.

Vakcinacijom se kod zdrave populacije u 70-90% redukuje nastanak komplikacija, dok se kod osoba u riziku za 60% redukuju komplikacije, a za 80% smrtni ishodi. Vakcinacija je od značaja za osobe u riziku, ali i za one koje žive sa ili vode brigu o osobama u riziku.

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351