Саветовалиште за имунизацију

Имунизација је регулисана Законом о заштити становништва од заразних болести (Сл.Гласник Републике Србије бр.15/16 године и Правилником о имунизацији и начину заштите лековима („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 11/18, 14/18, 45/18), Правилником о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести (,,Службени гласник РС " број 112/17,11/18), Стручним методолошким упутством за спровођење имунизације становништва против одређених заразних болести.

Имунизација против одређених заразних болести обухвата:

Предности имунизација

Aктивна имунизација против туберкулозе

 • Вакцинација против туберкулозе спроводи се приликом отпуштања из породилишта БЦГ вакцином.
 • Деца која нису могла бити вакцинисана у породилишту, односно до навршена два месеца живота морају се вакцинисати  до навршених 12 месеци живота.  (у породилишту).

Активна имунизација против хепатитиса Б

Активна имунизација против акутног вирусног хепатитиса Б спроводи се код новорођенчади и одојчади као и деце у 6 разреду основне школе ако до тада нису вакцинисана.

 • Прва доза се даје у породилишту у року од 24 сата по рођењу, а за новорођенчад рођену ван породилишта у територијално надлежном дому здравља што пре по рођењу.
 • Активна имунизација се спроводи давањем 3 дозе вакцине по шеми 0,1,6. као појединачна вакцина или комбинована.
 • Неимунизована и непотпуно вакцинисана деца примају недостајуће дозе најкасније до навршених 18 година.

Активна имунизација против дечије парализе

Активна имунизација против дечије парализе се спроводи код лица од навршена 2 месеца живота инактивисаном полио вакцином (ИПВ) и живом оралном полио вакцином (ОПВ).

 • Активна имунизација се спроводи са 3 дозе ИПВ у размацима који не смеју бити краћи од четири недеље (примарна серија).
 • Прва ревакцинација се спроводи у другој години живота применом ИПВ, односно годину дана након завршетка примарне серије, а најраније по истеку шест месеци.
 • Друга ревакцинација се спроводи применом бОПВ пре уписа у први разред основне школе или изузетно током првог разреда основне школе.
 • Трећа ревакцинација се спроводи применом бОПВ у завршном разреду основне школе, а најкасније до навршених 18 година живота.

Активна имунизација против дифтерије, тетануса и великог кашља

Активна имунизација против дифтерје, тетануса и великог кашља започиње кад дете наврши 2 месеца живота.

 • Вакцинација се спроводи са 3 дозе комбиноване вакцине у размацима који не смеју бити краћи од четири недеље.
 • Прва ревакцинација се спроводи у 2 години живота.
 • Друга ревакцинација се спроводи применом комбиноване вакцине, пре уписа у први разред основне школе или изузетно током првог разреда основне школе.
 • Трећа ревакцинација се спроводи применом комбиноване вакцине у завршном разреду основне школе, а најкасније до навршених 18 година живота.

Активна имунизација против обољења изазаваних Хемофилусом инфлуенце типа б

 • Активна имунизација против обољења изазаваних Хемофилусом инфлуенце типа б спроводи се код деце узраста од навршена 2 месеца живота са 3 дозе ХиБ вакцине у комбинованој вакцини у размацима не краћим од четири недеље.
 • Ревакцинација се спроводи једном дозом у 2 години живота давањем комбиноване вакцине.

Активна имунизација против малих богиња, заушака и рубеле

 • спроводи се код деце од навршених 12 месеци једном дозом комбиноване живе вакцине (ММР вакцина). Треба је спровести правовремено до навршених 15 месеци живота.
 • Неимунизована и непотпуно имунизована лица треба да се вакцинишу недостајућим дозама ММР вакцине до навршених 18 година живота.

Активна имунизација против обољења изазваних Стрептококусом пнеумоније

 • Активна имунизација против обољења изазваних Стрептококусом пнеумоније спроводи се коњугованом полисахаридном вакцином (ПЦВ 10, ПЦВ13) код деце узраста од навршена 2 месеца живота са 3 дозе вакцине у размацима не краћим од четири недеље до навршених 6 месеци живота.
 • Ревакцинација се спроводи једном дозом у 2 години живота најраније 6 месеци након комплетирања примарне серије.
 • Уколико се примарна серија не спроведе до навршених шест месеци живота, активна имунизација се спроводи предвиђеним бројем доза за узраст, до навршених 24 месеца живота.
 • Уколико се вакцинација започиње у узрасту 7-11 месеци треба дати две дозе вакцине са размаком од најмање четири недеље између доза. Ревакцинација се спроводи једном дозом коњуговане полисахаридне вакцине у другој години живота, најраније шест месеци након комплетирања примарне серије.
 • Уколико се вакцинација започиње у узрасту 12-23 месеца треба дати две дозе вакцине са размаком од најмање осам недеља између доза.Ревакцинација се у овим случајевима не спроводи.

 

Болести Вакцине
Мале богиње Вакцина против грипа
Инфекције изазване пнеумококом Жута грозница (YF)
Рубеола Варичела (VZV)
Заушке Трбушни тифус
Хепатитис А (HAB) Вакцина против хепатитиса А
Хемофилус инфлуенце типа Б Вакцина против инфекција изазваних менингококом MCV (A,C,W135,Y)
Хепатитис Б Морбили, паротитис, рубела (ММР)
Дечја парализа (Poliomyelitis) Хемофилус инфлуенце тип Б - ХИБ
Велики кашаљ Дечја парализа (ОПВ или ИПВ )
Тетанус Дифтерија, Тетанус (Тд за одрасле)
Дифтерија Дифтерија, Тетанус (ДТ за децу)
  Дифтерија, Тетанус, Велики кашаљ (ДТаП)
  Хепатитис Б (ХБ)
  Туберкулоза (BCG)

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351