Јавне чесме

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ИЗВОРСКЕ ВОДЕ СА ЈАВНИХ ЧЕСАМА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР (први и други циклус) 2018. ГОДИНЕ

 

Вода била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца
Вода није била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца

 

НАЗИВ ОБЈЕКТА датум узорковања лабораторијски налаз

за пиће

да/не

физичко-хемијски микро-биолошки
1. ХАЈДУЧКА ЧЕСМА 10.09.2018 + - НЕ
24.09.2018 + +
2. МИЉАКОВАЧКИ ИЗВОР 14.09.2018 + - НЕ
24.09.2018 + -

3. СВ. ПЕТКА КАЛЕМЕГДАН

после филтера

14.09.2018 + + ДА
25.09.2018 + +

4. СВЕТА ПЕТКА РАКОВИЦА

после филтера

13.09.2018 + + ДА
26.09.2018 + +
5. САКИНАЦ 13.09.2018 - - НЕ
27.09.2018 - -
6. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ДЕСНА 10.09.2018 - + НЕ
24.09.2018 - -
7. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ЛЕВА 10.09.2018 - + НЕ
24.09.2018 - -
8.  КАКАЊСКА 10.09.2018 + - НЕ
24.09.2018 + -
9. КНЕЖЕВАЧКА 10.09.2018 нема воде НЕ
24.09.2018 нема воде
10. МИЛОШЕВ КОНАК 10.09.2018 + - НЕ
24.09.2018 потопљена
11. БЕЛЕ ВОДЕ 16.09.2018 + - НЕ
25.09.2018 + -
12. Ј.Ч. ЗМАЈЕВАЦ 16.09.2018 + - НЕ
25.09.2018 + -

13. ВИШЊИЦА

11.09.2018 + - НЕ
28.09.2018 + -
14. ТОЧКИЋ БАРАЈЕВО 11.09.2018 + - НЕ
24.09.2018 + -
15. ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД ГРАБОВАЦ 03.09.2018 + + НЕ
17.09.2018 + -
16. Ј.Ч. ЛИСИЧЈИ ПОТОК 14.09.2018 + + ДА
25.09.2018 + +
17. ВИШЊИЧКА БАЊА 11.09.2018 - - НЕ
18. МАЛИ МОКРИ ЛУГ 26.09.2018 - - НЕ
19. СПОМЕН ЧЕСМА - ЛЕТИЋЕВА 26.09.2018 + - НЕ
20. ВЕЛИКА ЧЕСМА БЕЛИ ПОТОК 28.09.2018 нема воде НЕ
21. СОКО ШТАРК 27.09.2018 - - НЕ
22. Ј.Ч.  ТОЧАК – ЗУЦЕ 20.09.2018 - - НЕ
23. ЈАВНА ЧЕСМА ЈАЈИНЦИ 27.09.2018 + - НЕ
24. Ј.Ч.  РАДМИЛОВАЦ 13.09.2018 потопљена НЕ
25. ПАШИНА ЧЕСМА II 13.09.2018 - - НЕ
26. ЛОВАЧКА ЧЕСМА БЕЛИ ПОТОК 20.09.2018 + - НЕ
27. ЧЕЛАМИНО БРДО КАЛУЂЕРИЦА 28.09.2018 + - НЕ
28. Ј.Ч. БОЛЕЧ 28.09.2018 нема воде НЕ
29.  ИЗВОР КАМЕНАЦ БЕЛИ ПОТОК 20.09.2018 + + ДА
30.  ЗОРИНА ЧЕСМА ГРОЦКА 28.09.2018 - - НЕ
31. ПАНДУРИЦЕ ЗАКЛОПАЧА 28.09.2018 + - НЕ
32. ИЗВОР ВОЈВОДИНАЦ - МЛАДЕНОВАЦ 19.09.2018 - - НЕ
УКУПНО УЗОРАКА 42

13

физичко-хемијски неисправних

31

микро-биолошки неисправних

 

 

 

Напомена: + је ознака за исправан, - за неисправан лабораторијски налаз

ДА  - означава да је вода са јавне чесме била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца

 

И поред последњих резултата који показују хемијску и микробиолошку исправност испитаних узорака воде - не значи да је коришћење воде са тог изворишта у потпуности безбедно по здравље.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Здравствена исправност воде на јавним чесмама са изворском водом може бити веома променљива, јер се на њима вода захвата и користи у "сировом" стању, што значи - без претходног пречишћавања и дезинфекције, па сходно томе НИЈЕ ПРЕПОРУЧЕНО да се користи као основни извор воде за пиће.

На већини објеката јавних чесми постоје постављене табле са обавештењем корисницима, да ВОДА НИЈЕ ЗА ПИЋЕ, а које су постављене на основу лабораторијских испитивања и решења санитарног инспектора. Треба имати у виду да поједини несавесни грађани скидају табле са претходно постављеним обавештењем, због тога је препорука за потенцијалне кориснике да се информишу о хигијенској исправности воде за пиће, пре одласка на јавне чесме и изворе са природном изворском водом.

Уколико се вода са изворишта носи кући и касније користи за конзумацију ОБАВЕЗНО је обезбедити хигијенски безбедну (чисту и дезинфиковану) амбалажу, држати је у расхладном уређају (фрижидеру) и што пре искористити.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351