Јавне чесме

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ИЗВОРСКЕ ВОДЕ СА ЈАВНИХ ЧЕСАМА ЗА  МЕСЕЦ  ЈАНУАР (први и други циклус) 2017. ГОДИНЕ

НАЗИВ ОБЈЕКТА датум узорковања лабораторијски налаз

за пиће

да/не

физичко-хемијски микро-биолошки
1. ХАЈДУЧКА ЧЕСМА 12.01.2017 + + НЕ
30.01.2017 + +
2. МИЉАКОВАЧКИ ИЗВОР 12.01.2017 + + ДА
30.01.2017 + +

3. СВ. ПЕТКА КАЛЕМЕГДАН

после филтера

13.01.2017 + + ДА
30.01.2017 + +
4. СВЕТА ПЕТКА РАКОВИЦА залеђена НЕ
залеђена
5. САКИНАЦ 12.01.2017 - + НЕ
30.01.2017 - -
6. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ДЕСНА 12.01.2017 - + НЕ
30.01.2017 - +

7. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ЛЕВА

12.01.2017 - + НЕ
30.01.2017 - +

8. КАКАЊСКА

12.01.2017 + + НЕ
30.01.2017 + -

9. ПАШИНА чесма II

13.01.2017 - - НЕ
31.01.2017 - -

10. МИЛОШЕВ КОНАК

потопљена НЕ
потопљена

11. БЕЛЕ ВОДЕ

13.01.2017 + - НЕ
31.01.2017 + -

12. ЗМАЈЕВАЦ

13.01.2017 + - НЕ
31.01.2017 + -

13. ВИШЊИЦА

13.01.2017 + - НЕ
27.01.2017 + -

14. ТОЧКИЋ БАРАЈЕВО

10.01.2017 + - НЕ
24.01.2017 + -
15. ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД ГРАБОВАЦ 16.01.2017 + +    ДА
25.01.2017 + +

УКУПНО УЗОРАКА

(јануар први и други циклус)

26

         8

физичко-хемијски неисправних

         12

микро-биолошки неисправних

Напомена: + је ознака за исправан лабораторијски налаз, а - за неисправан лабораторијски налаз, ознака // значи да параметар није обухваћен основним обимом испитивања

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11000 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351