Јавне чесме

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ИЗВОРСКЕ ВОДЕ СА ЈАВНИХ ЧЕСАМА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛ  2018. ГОДИНЕ

Вода била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца
Вода није била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца

 

НАЗИВ ОБЈЕКТА датум узорковања лабораторијски налаз

за пиће

да/не

физичко-хемијски микробиолошки
1. ХАЈДУЧКА ЧЕСМА 03.07.2018 + - НЕ
19.07.2018 + -
2. МИЉАКОВАЧКИ ИЗВОР 03.07.2018 + + НЕ
20.07.2018 + -

3. СВ. ПЕТКА КАЛЕМЕГДАН

после филтера

13.07.2018 + + ДА
23.07.2018 + +

4. СВЕТА ПЕТКА РАКОВИЦА

после филтера

06.07.2018 + + ДА
20.07.2018 + +
5. САКИНАЦ 06.07.2018 - + НЕ
20.07.2018 - -
6. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ДЕСНА 03.07.2018 - + НЕ
19.07.2018 - -
7. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ЛЕВА 03.07.2018 - - НЕ
19.07.2018 - +
8.  КАКАЊСКА 03.07.2018 + - НЕ
19.07.2018 + -
9. КНЕЖЕВАЧКА 12.07.2018 нема воде  
20.07.2018 нема воде
10. МИЛОШЕВ КОНАК 12.07.2018 + + НЕ
23.07.2018 + -
11. БЕЛЕ ВОДЕ 03.07.2018 + - НЕ
23.07.2018 + -
12. Ј.Ч. ЗМАЈЕВАЦ 03.07.2018 + - НЕ
23.07.2018 + -

13. ВИШЊИЦА

05.07.2018 + - НЕ
20.07.2018 + -
14. ТОЧКИЋ БАРАЈЕВО 10.07.2018 + - НЕ
24.07.2018 + -
15. ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД ГРАБОВАЦ 09.07.2018 + - НЕ
23.07.2018 + -
16. Ј.Ч. ЛИСИЧЈИ ПОТОК 06.07.2018 + - НЕ
20.07.2018 + -
17. ВИШЊИЧКА БАЊА 05.07.2018 - - НЕ
18. МАЛИ МОКРИ ЛУГ 04.07.2018 - - НЕ
19. СПОМЕН ЧЕСМА - ЛЕТИЋЕВА 12.07.2018 - - НЕ
20. ВЕЛИКА ЧЕСМА БЕЛИ ПОТОК 10.07.2018 нема воде  
21. СОКО ШТАРК 17.07.2018 - + НЕ
22. Ј.Ч.  ТОЧАК – ЗУЦЕ 10.07.2018 - - НЕ
23. ЈАВНА ЧЕСМА ЈАЈИНЦИ 13.07.2018 + - НЕ
24. Ј.Ч.  РАДМИЛОВАЦ 10.07.2018 потопљена НЕ
25. ПАШИНА ЧЕСМА II 04.07.2018 - - НЕ
26. ЛОВАЧКА ЧЕСМА БЕЛИ ПОТОК 10.07.2018 + - НЕ
27. ЧЕЛАМИНО БРДО КАЛУЂЕРИЦА 10.07.2018 + - НЕ
28. Ј.Ч. БОЛЕЧ 10.07.2018 + - НЕ
29.  ИЗВОР КАМЕНАЦ БЕЛИ ПОТОК 10.07.2018 + - НЕ
30.  ЗОРИНА ЧЕСМА ГРОЦКА 10.07.2018 - - НЕ
31. ПАНДУРИЦЕ ЗАКЛОПАЧА 10.07.2018 + + ДА
32. ИЗВОР ВОЈВОДИНАЦ - МЛАДЕНОВАЦ 18.07.2018 - - НЕ
УКУПНО УЗОРАКА 44

14

физичко-хемијски неисправних

34

микробиолошки неисправних

 

 

Напомена: + је ознака за исправан, - за неисправан лабораторијски налаз

ДА  - означава да је вода са јавне чесме била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца

 

И поред последњих резултата који показују хемијску и микробиолошку исправност испитаних узорака воде - не значи да је коришћење воде са тог изворишта у потпуности безбедно по здравље.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Здравствена исправност воде на јавним чесмама са изворском водом може бити веома променљива, јер се на њима вода захвата и користи у "сировом" стању, што значи - без претходног пречишћавања и дезинфекције, па сходно томе НИЈЕ ПРЕПОРУЧЕНО да се користи као основни извор воде за пиће.

На већини објеката јавних чесми постоје постављене табле са обавештењем корисницима, да ВОДА НИЈЕ ЗА ПИЋЕ, а које су постављене на основу лабораторијских испитивања и решења санитарног инспектора. Треба имати у виду да поједини несавесни грађани скидају табле са претходно постављеним обавештењем, због тога је препорука за потенцијалне кориснике да се информишу о хигијенској исправности воде за пиће, пре одласка на јавне чесме и изворе са природном изворском водом.

Уколико се вода са изворишта носи кући и касније користи за конзумацију ОБАВЕЗНО је обезбедити хигијенски безбедну (чисту и дезинфиковану) амбалажу, држати је у расхладном уређају (фрижидеру) и што пре искористити.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351