Јавне чесме

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ИЗВОРСКЕ ВОДЕ СА ЈАВНИХ ЧЕСАМА ЗА  МЕСЕЦ ФЕБРУАР (први и други циклус) 2017. ГОДИНЕ

НАЗИВ ОБЈЕКТА датум узорковања лабораторијски налаз

за пиће

да/не

физичко-хемијски микро-биолошки
1. ХАЈДУЧКА ЧЕСМА 14.02.2017 + + ДА
27.02.2017 + +
2. МИЉАКОВАЧКИ ИЗВОР 14.02.2017 + + ДА
27.02.2017 + +

3. СВ. ПЕТКА КАЛЕМЕГДАН

после филтера

14.02.2017 + - НЕ
27.02.2017 + +
4. СВЕТА ПЕТКА РАКОВИЦА 14.02.2017 + + НЕ
27.02.2017 - +
5. САКИНАЦ 14.02.2017 - + НЕ
27.02.2017 - +
6. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ДЕСНА 14.02.2017 - + НЕ
27.02.2017 - +

7. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ЛЕВА

14.02.2017 - + НЕ
27.02.2017 - +

8. КАКАЊСКА

14.02.2017 + - НЕ
27.02.2017 + -

9. ПАШИНА чесма II

17.02.2017 - - НЕ
27.02.2017 - -

10. МИЛОШЕВ КОНАК

06.02.2017 + - НЕ
17.02.2017 + +

11. БЕЛЕ ВОДЕ

17.02.2017 + - НЕ
27.02.2017 + -

12. ЗМАЈЕВАЦ

17.02.2017 + - НЕ
28.02.2017 + -

13. ВИШЊИЦА

10.02.2017 + + НЕ
24.02.2017 + -

14. ТОЧКИЋ БАРАЈЕВО

07.02.2017 + - НЕ
21.02.2017 + -
15. ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД ГРАБОВАЦ 06.02.2017 + +    ДА
20.02.2017 + +

УКУПНО УЗОРАКА

(фебруар први и други циклус)

30

9

физичко-хемијски неисправних

13

микро-биолошки неисправних

Напомена:  +  је ознака за исправан  лабораторијски  налаз, а - за неисправан  лабораторијски  налаз, ознака // значи да параметар није обухваћен основним обимом испитивања

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11000 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351