Јавне чесме

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ИЗВОРСКЕ ВОДЕ СА ЈАВНИХ ЧЕСАМА ЗА  МЕСЕЦ  МАЈ (први и други циклус) 2017. ГОДИНЕ

НАЗИВ ОБЈЕКТА датум узорковања лабораторијски налаз

за пиће

да/не

физичко-хемијски микро-биолошки
1. ХАЈДУЧКА ЧЕСМА 04.05.2017 + + НЕ
25.05.2017 - -
2. МИЉАКОВАЧКИ ИЗВОР 05.05.2017 . + + НЕ
25.05.2017 + -

3. СВ. ПЕТКА КАЛЕМЕГДАН

после филтера

09.05.2017 + + ДА
23.05.2017 + +
4 . СВЕТА ПЕТКА РАКОВИЦА 08.05.2017 - + ДА
25.05.2017 - +
5 . САКИНАЦ 09.05.2017 - + НЕ
15.05.2017. - -
6 . ТОПЧИДЕРСКА Ч ЕСМА – ДЕСНА 05.05.2017 - + НЕ
22.05.2017 - +
7 . ТОПЧИДЕРСКА Ч ЕСМА – ЛЕВА 05.05.2017 - - НЕ
22.05.2017 - -
8 . КАКАЊСКА 05.05.2017 + - НЕ
25.05.2017 + -
9 . ПАШИНА чесма II 03.05.2017 - + НЕ
22.05.2017 - +
10. МИЛОШЕВ КОНАК 05.05.2017 + + НЕ
25.05.2017 + -
1 1 . БЕЛЕ ВОДЕ 08.05.2017 + - НЕ
22.05.2017 + +
12. ЗМАЈЕВАЦ 08.05.2017 + - НЕ
22.05.2017 + -

13. ВИШЊИЦА

04.05.2017 . + - НЕ
25.05.2017 + -
1 4 . ТОЧКИЋ БАРАЈЕВО 09.05.2017 + + НЕ
23.05.2017 + -
1 5 . ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД ГРАБОВАЦ 08.05.2017 + -    НЕ
22.05.2017 - -

16. ВИШЊИЧКА БАЊА

04.05.2017 - + НЕ

17. БОЛЕЧ

15.05.2017 + -

НЕ

18. ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ

03.05.2017 - + НЕ

19 . СПОМЕН ЧЕСМА - ЛЕТИЋЕВА

11.05.2017 - - НЕ

2 0 . ВЕЛИКА ЧЕСМА БЕЛИ ПОТОК

15.05.2017 - - НЕ

2 1 . МАНАСТИР РАЈНОВАЦ

15.05.2017 + - НЕ

2 2 . ТОЧАК – ЗУЦЕ

15.05.2017 - -

НЕ

2 3 . ЈАВНА ЧЕСМА ЈАЈИНЦИ

15.05.2017 + - НЕ

2 4 . РАДМИЛОВАЦ

15.05.2017 + - НЕ

2 5 . Ј.Ч. ЧЕЛАМИНО БРДО

15 .0 5 .2017 + + НЕ

26. ЛОВАЧКА ЧЕСМА БЕЛИ ПОТОК

15.05.2017 + - НЕ

27. Ј.Ч. КОД ИЦЕ, УМЧАРИ

15.05.2017 - - НЕ

28. ИЗВОР КАМЕНАЦ БЕЛИ ПОТОК

15.05.2017 - - НЕ

29. ЗОРИНА ЧЕСМА ГРОЦКА

15.05.2017 - - НЕ

30. ПАНДУРИЦЕ ЗАКЛОПАЧА

15.05.2017 + - НЕ
УКУПНО УЗОРАКА 45

20

физичко-хемијски неисправних

         28

микро-биолошки неисправних

 

 

Напомена:  +  је ознака за исправан  лабораторијски  налаз, а - за неисправан  лабораторијски  налаз

 

Важно обавештење !

Изворска вода са јавних чесама се захвата и користи у "сировом" стању, што значи - без претходног пречишћавања и дезинфекције.

Због честих варијација квалитета воде на већини јавних чесама, и поред последњих резултата који показују хемијску и микробиолошку исправност испитаних узорака воде - не значи да је коришћење воде са тог изворишта безбедно по здравље.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11000 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351