Јавне чесме

Вода била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца
Вода није била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца

 

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
У јануару 2019. године је извршено узорковање и лабораторијско испитивање укупно 29 узорaка воде за пиће у обиму основне физичко-хемијске и микробиолошке анализе („А“ обим) према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99).
НАЗИВ ОБЈЕКТА датум узорковања лабораторијски налаз

за пиће

да/не

физичко-хемијски микробиолошки
1. ХАЈДУЧКА ЧЕСМА 09.01.2019 + + ДА
25.01.2019 + +
2. МИЉАКОВАЧКИ ИЗВОР 09.01.2019 + + ДА
25.01.2019 + +

3. СВ. ПЕТКА КАЛЕМЕГДАН

после филтера

11.01.2019 + + ДА
23.01.2019 + +

4. СВЕТА ПЕТКА РАКОВИЦА

после филтера

25.01.2019 - + НЕ
31.01.2019 + -
5. САКИНАЦ 11.01.2019 - - НЕ
25.01.2019 - +
6. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ДЕСНА 09.01.2019 - + НЕ
24.01.2019 - +
7. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ЛЕВА 09.01.2019 - + НЕ
24.01.2019 - +
8.  КАКАЊСКА 09.01.2019 + - НЕ
25.01.2019 + -
9. КНЕЖЕВАЧКА 09.01.2019 нема воде

НЕ

25.01.2019 нема воде
10. МИЛОШЕВ КОНАК 09.01.2019 + - НЕ
24.01.2019 + -
11. БЕЛЕ ВОДЕ 11.01.2019 + + НЕ
24.01.2019 + -
12. Ј.Ч. ЗМАЈЕВАЦ 11.01.2019 + - НЕ
24.01.2019 + -

13. ВИШЊИЦА

09.01.2019 + - НЕ
23.01.2019 + -
14. ТОЧКИЋ БАРАЈЕВО 15.01.2019 + + ДА
29.01.2019 + +
15. ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД ГРАБОВАЦ 08.01.2019 + + ДА
21.01.2019 + +
16. Ј.Ч. ЛИСИЧЈИ ПОТОК 09.01.2019 + + НЕ
25.01.2019 Потопљена
УКУПНО УЗОРАКА 29

7

физичко-хемијски неисправних

11

микробиолошки неисправних

 

 Напомена: + је ознака за исправан, - за неисправан лабораторијски налаз

ДА  - означава да је вода са јавне чесме била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца

 

И поред последњих резултата који показују хемијску и микробиолошку исправност испитаних узорака воде - не значи да је коришћење воде са тог изворишта у потпуности безбедно по здравље.

Програм контроле предвиђа праћење квалитета подземне воде, односно воде за пиће из 16 јавних чесама са изворском водом током целе године два пута месечно, и један пут месечно из 16 објеката у приградским насељима у периоду од априла до септембра.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Здравствена исправност воде на јавним чесмама са изворском водом може бити веома променљива, јер се на њима вода захвата и користи у "сировом" стању, што значи - без претходног пречишћавања и дезинфекције, па сходно томе НИЈЕ ПРЕПОРУЧЕНО да се користи као основни извор воде за пиће.

На већини објеката јавних чесми постоје постављене табле са обавештењем потенцијалним корисницима, да ВОДА НИЈЕ ЗА ПИЋЕ, а које су постављене на основу предходних лабораторијских испитивања и решења санитарног инспектора. Треба имати у виду да поједини несавесни грађани скидају табле са предходно постављеним обавештењем, због тога је препорука за потенцијалне кориснике да се предходно информишу о хигијенској исправности воде за пиће, пре одласка на јавне чесме и изворе са природном изворском водом.

Уколико се вода са изворишта носи кући и касније користи за конзумацију ОБАВЕЗНО је обезбедити хигијенски безбедну (чисту и дезинфиковану) амбалажу, држати је у расхладном уређају (фрижидеру) и што пре искористити

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351