Јавне чесме

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ИЗВОРСКЕ ВОДЕ СА ЈАВНИХ ЧЕСАМА ЗА МЕСЕЦ MAJ (први и други циклус) 2018. ГОДИНЕ

Вода била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца
Вода није била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца
НАЗИВ ОБЈЕКТА датум узорковања лабораторијски налаз

за пиће

да/не

физичко-хемијски микро-биолошки
1. ХАЈДУЧКА ЧЕСМА 04.05.2018 + + ДА
29.05.2018 + +
2. МИЉАКОВАЧКИ ИЗВОР 04.05.2018 + + ДА
29.05.2018 + +

3. СВ. ПЕТКА КАЛЕМЕГДАН

после филтера

16.05.2018 - + ДА
30.05.2018 + +

4. СВЕТА ПЕТКА РАКОВИЦА

после филтера

04.05.2018 - + ДА
29.05.2018 + +
5. САКИНАЦ 04.05.2018 - + НЕ
29.05.2018 - +
6. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ДЕСНА 04.05.2018 - - НЕ
29.05.2018 - +
7. ТОПЧИДЕРСКА ЧЕСМА – ЛЕВА 04.05.2018 - + НЕ
29.05.2018 - +
8.  КАКАЊСКА 04.05.2018 + - НЕ
29.05.2018 + -
9. КНЕЖЕВАЧКА 04.05.2018 нема воде НЕ
29.05.2018 нема воде
10. МИЛОШЕВ КОНАК 04.05.2018 потопљена НЕ
30.05.2018 потопљена
11. БЕЛЕ ВОДЕ 04.05.2018 + - НЕ
30.05.2018 + -
12. Ј.Ч. ЗМАЈЕВАЦ 04.05.2018 + - НЕ
30.05.2018 + -

13. ВИШЊИЦА

09.05.2018 + - НЕ
29.05.2018 + -
14. ТОЧКИЋ БАРАЈЕВО 08.05.2018 + - НЕ
22.05.2018 + -
15. ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД ГРАБОВАЦ 07.05.2018 + - НЕ
21.05.2018 - -
16. Ј.Ч. ЛИСИЧЈИ ПОТОК 04.05.2018 + + НЕ
30.05.2018 + +
17. ВИШЊИЧКА БАЊА 29.05.2018 - - НЕ
18. МАЛИ МОКРИ ЛУГ 09.05.2018 + - НЕ
19. СПОМЕН ЧЕСМА - ЛЕТИЋЕВА 04.05.2018 - - НЕ
20. ВЕЛИКА ЧЕСМА БЕЛИ ПОТОК 09.05.2018 нема воде НЕ
21. СОКО ШТАРК 30.05.2018 - - НЕ
22. Ј.Ч.  ТОЧАК – ЗУЦЕ 09.05.2018 неприступачна НЕ
23. ЈАВНА ЧЕСМА ЈАЈИНЦИ 04.05.2018 + + ДА
24. Ј.Ч.  РАДМИЛОВАЦ 31.05.2018 потопљена НЕ
25. ПАШИНА ЧЕСМА II 09.05.2018 - - НЕ
26. ЛОВАЧКА ЧЕСМА БЕЛИ ПОТОК 09.05.2018 + + ДА
27. ЧЕЛАМИНО БРДО КАЛУЂЕРИЦА 09.05.2018 + + ДА
28. Ј.Ч. БОЛЕЧ 09.05.2018 нема воде НЕ
29.  ИЗВОР КАМЕНАЦ БЕЛИ ПОТОК 09.05.2018 + - НЕ
30.  ЗОРИНА ЧЕСМА ГРОЦКА 09.05.2018 - - НЕ
31. ПАНДУРИЦЕ ЗАКЛОПАЧА 09.05.2018 + - НЕ
32. ИЗВОР ВОЈВОДИНАЦ - МЛАДЕНОВАЦ 23.05.2018 - - НЕ
УКУПНО УЗОРАКА 40

15

физичко-хемијски неисправних

22

микро-биолошки неисправних

 

 

Напомена: + је ознака за исправан, - за неисправан лабораторијски налаз

ДА  - означава да је вода са јавне чесме била безбедна за коришћење у оба циклуса испитивања током истог месеца

 

И поред последњих резултата који показују хемијску и микробиолошку исправност испитаних узорака воде - не значи да је коришћење воде са тог изворишта у потпуности безбедно по здравље.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Здравствена исправност воде на јавним чесмама са изворском водом може бити веома променљива, јер се на њима вода захвата и користи у "сировом" стању, што значи - без претходног пречишћавања и дезинфекције, па сходно томе НИЈЕ ПРЕПОРУЧЕНО да се користи као основни извор воде за пиће.

На већини објеката јавних чесми постоје постављене табле са обавештењем потенцијалним корисницима, да ВОДА НИЈЕ ЗА ПИЋЕ, а које су постављене на основу предходних лабораторијских испитивања и решења санитарног инспектора. Треба имати у виду да поједини несавесни грађани скидају табле са предходно постављеним обавештењем, због тога је препорука за потенцијалне кориснике да се предходно информишу о хигијенској исправности воде за пиће, пре одласка на јавне чесме и изворе са природном изворском водом.

Уколико се вода са изворишта носи кући и касније користи за конзумацију ОБАВЕЗНО је обезбедити хигијенски безбедну (чисту и дезинфиковану) амбалажу, држати је у расхладном уређају (фрижидеру) и што пре искористити.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351