Огласи

Оглас / Одлука Датум
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.11.2017. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - Виши лабораторијски техничар – Центар за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља, Одсек за паразитолошку дијагностику 06.12.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.11.2017. за пријем у радни однос на недређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - Здравствени сарадник-аналитичар – Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 06.12.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.11.2017. за пријем у радни однос на недређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - Санитарни техничар - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 06.12.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 14.11.2017. за пријем у радни однос на недређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију -Лекар опште медицине – Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор. 28.11.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 14.11.2017. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - Лекар опште медицине - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине. 28.11.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 24.10.2017. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом једног извршиоца на позицију - Здравствени сарадник за хигијену и заштиту животне и радне средине - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 16.11.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 24.10.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног извршиоца - Виши санитарни техничар -Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 16.11.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 14.10.2017. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на позицију аналитичар-здравствени сарадник-Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 31.10.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 14.10.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију аналитичар-здравствени сарадник-Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 31.10.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 14.10.2017. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на позицију дипломирани информатичар-Центар за информатику и биостатистику у yдравству, Јединица за информатику 31.10.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 18.09.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на повећани обим посла до три месеци на позицију Здравствени статистичар обрађивач – Центар за информатику и биостатистику у здравству 04.10.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 18.09.2017. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом два извршиоца на позицију - Виши санитарни техничар - Центар за хигијену и хуману екологију 04.10.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 18.09.2017. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом два извршиоца на позицију - Лабораторијски техничар - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију. 04.10.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 04.09.2017. године за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на повећан обим посла до три месеца на позицију ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију. 18.09.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 07.08.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом једног извршиоца на повећани обим посла до шест месеци и једног извршиоца на повећани обим посла до три месеца на позицију - ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију. 21.08.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 07.08.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на повећани обим посла до шест месеци на позицију - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију. 21.08.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 07.08.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на повећани обим посла до шест месеци на позицију ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР - Центар за хигијену и хуману екологију, Служба за унапређење исхране. 21.08.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 10.07.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад ЛЕКАР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ - Центар за хигијену и хуману екологију, Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине, Одсек за воде 25.07.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 16.05.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до годину дана на позицију ЛЕКАР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 02.06.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 16.05.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до годину дана на позицију ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију. 02.06.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 16.05.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до годину дана на позицију ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор. 02.06.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 16.05.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом до годину дана на позицију САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор. 02.06.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 06.04.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до годину дана - на позицију ДОМАР-Служба за техничке послове 24.04.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 21.03.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до годину дана - на позицију ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 06.04.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 27.02.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до годину дана - на позицију ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 13.03.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 13.02.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом-на повећани обим посла до годину дана- на позицију ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР-Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 09.03.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 13.02.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до годину дана - на позицију ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР-СТРУЧНИ САРАДНИК - Центар за информатику и биостатистику у здравству  01.03.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом-на повећани обим посла до годину дана-на позицију ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР у лабораторији за хуману екологију И екотоксикологију 21.02.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом-на повећани обим посла до годину дана-на позицију ДАКТИЛОГРАФ-ОПЕРАТЕР, Делатност Хигијене 21.02.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до годину дана - на позицију ЛЕКАР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ у Центру за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 21.02.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до осам месеци - на позицију ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР у Јединици за унапређење исхране и контроле здравствене исправности хране 21.02.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до годину дана - на позицију ПРАЉА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА у Центру за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља. 21.02.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 10.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију. 09.02.2017.
Oдлука о избору кандидата по огласу од 10.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију ЛЕКАР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 07.02.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 22.11.2016. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на позицију Доктор медицине у Центру за анализу, планирање и организацију и Центру за информатику и биостатистику у здравству 27.12.2016.
Одлука о избору кандидата по огласу од 01.12.2016. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију Здравствени сарадник у лабораторији за хуману екологију и екотоксикологију. 26.12.2016.
Одлука о избору кандидата по огласу од 01.12.2016. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију Лабораторијски техничар у лабораторији за хуману екологију и екотоксикологију 26.12.2016.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.11.2016. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију Виши санитарни техничар у Јединици за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 23.12.2016.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на позицију Виши лабораторијски техничар у центру за микробиологију  22.12.2016.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на позицију Лекар специјалиста социјалне медицине у центру за анализу, планирање и организацију здравствене заштите  22.12.2016.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију Радник за дистрибуцију добара у служби за економско финансијске послове  22.12.2016.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11000 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351