Огласи

Оглас / Одлука Датум
Одлука о избору кандидата по огласу од 27.02.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до годину дана - на позицију ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 13.03.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 13.02.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом-на повећани обим посла до годину дана- на позицију ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР-Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 09.03.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 13.02.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до годину дана - на позицију ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР-СТРУЧНИ САРАДНИК - Центар за информатику и биостатистику у здравству  01.03.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом-на повећани обим посла до годину дана-на позицију ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР у лабораторији за хуману екологију И екотоксикологију 21.02.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом-на повећани обим посла до годину дана-на позицију ДАКТИЛОГРАФ-ОПЕРАТЕР, Делатност Хигијене 21.02.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до годину дана - на позицију ЛЕКАР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ у Центру за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 21.02.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до осам месеци - на позицију ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР у Јединици за унапређење исхране и контроле здравствене исправности хране 21.02.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом - на повећани обим посла до годину дана - на позицију ПРАЉА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА у Центру за микробиологију, Јединица за микробиологију јавног здравља. 21.02.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 10.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТ - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију. 09.02.2017.
Oдлука о избору кандидата по огласу од 10.01.2017. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију ЛЕКАР ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ - Центар за контролу и превенцију болести, Јединица за здравствени надзор 07.02.2017.
Одлука о избору кандидата по огласу од 22.11.2016. за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на позицију Доктор медицине у Центру за анализу, планирање и организацију и Центру за информатику и биостатистику у здравству 27.12.2016.
Одлука о избору кандидата по огласу од 01.12.2016. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију Здравствени сарадник у лабораторији за хуману екологију и екотоксикологију. 26.12.2016.
Одлука о избору кандидата по огласу од 01.12.2016. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију Лабораторијски техничар у лабораторији за хуману екологију и екотоксикологију 26.12.2016.
Одлука о избору кандидата по огласу од 23.11.2016. за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију Виши санитарни техничар у Јединици за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине 23.12.2016.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на позицију Виши лабораторијски техничар у центру за микробиологију  22.12.2016.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом на позицију Лекар специјалиста социјалне медицине у центру за анализу, планирање и организацију здравствене заштите  22.12.2016.
Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на позицију Радник за дистрибуцију добара у служби за економско финансијске послове  22.12.2016.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11000 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351