Oglasi

Oglas / Odluka Datum
Odluka o izboru kandidata po oglasu od 06.04.2017. za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom - na povećani obim posla do godinu dana - na poziciju DOMAR - Služba za tehničke poslove 24.04.2017.
Odluka o izboru kandidata po oglasu od 21.03.2017. za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom - na povećani obim posla do godinu dana - na poziciju LABORATORIJSKI TEHNIČAR - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 06.04.2017.
Odluka o izboru kandidata po oglasu od 27.02.2017. za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom - na povećani obim posla do godinu dana - na poziciju LABORATORIJSKI TEHNIČAR - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 13.03.2017.
Odluka o izboru kandidata po oglasu od 13.02.2017. za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom-na povećani obim posla do godinu dana- na poziciju VIŠI SANITARNI TEHNIČAR-Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 09.03.2017.
Odluka o izboru kandidata po oglasu od 13.02.2017. za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom - na povećani obim posla do godinu dana - na poziciju DIPLOMIRANI INFORMATIČAR-STRUČNI SARADNIK - Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu  01.03.2017.
Odluka o izboru kandidata po oglasu od 23.01.2017. za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom-na povećani obim posla do godinu dana-na poziciju LABORATORIJSKI TEHNIČAR u laboratoriji za humanu ekologiju I ekotoksikologiju 21.02.2017.
Odluka o izboru kandidata po oglasu od 23.01.2017. za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom-na povećani obim posla do godinu dana-na poziciju DAKTILOGRAF-OPERATER, Delatnost Higijene 21.02.2017.
Odluka o izboru kandidata po oglasu od 23.01.2017. za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom - na povećani obim posla do godinu dana - na poziciju LEKAR OPŠTE MEDICINE u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor 21.02.2017.
Odluka o izboru kandidata po oglasu od 23.01.2017. za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom - na povećani obim posla do osam meseci - na poziciju VIŠI SANITARNI TEHNIČAR u Jedinici za unapređenje ishrane i kontrole zdravstvene ispravnosti hrane 21.02.2017.
Odluka o izboru kandidata po oglasu od 23.01.2017. za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom - na povećani obim posla do godinu dana - na poziciju PRALjA LABORATORIJSKOG POSUĐA u Centru za mikrobiologiju, Jedinica za mikrobiologiju javnog zdravlja. 21.02.2017.
Odluka o izboru kandidata po oglasu od 10.01.2017. za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom na poziciju DIPLOMIRANI FARMACEUT - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju. 09.02.2017.
Odluka o izboru kandidata po oglasu od 10.01.2017. za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom na poziciju LEKAR OPŠTE MEDICINE - Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Jedinica za zdravstveni nadzor 07.02.2017.
Odluka o izboru kandidata po oglasu od 22.11.2016. za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na poziciju Doktor medicine u Centru za analizu, planiranje i organizaciju i Centru za informatiku i biostatistiku u zdravstvu 27.12.2016.
Odluka o izboru kandidata po oglasu od 01.12.2016. za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom na poziciju Zdravstveni saradnik u laboratoriji za humanu ekologiju i ekotoksikologiju. 26.12.2016.
Odluka o izboru kandidata po oglasu od 01.12.2016. za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom na poziciju Laboratorijski tehničar u laboratoriji za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 26.12.2016.
Odluka o izboru kandidata po oglasu od 23.11.2016. za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom na poziciju Viši sanitarni tehničar u Jedinici za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine 23.12.2016.
Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na poziciju Viši laboratorijski tehničar u centru za mikrobiologiju  22.12.2016.
Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na poziciju Lekar specijalista socijalne medicine u centru za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite  22.12.2016.
Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom na poziciju Radnik za distribuciju dobara u službi za ekonomsko finansijske poslove  22.12.2016.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11000 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351