Стручни испити

У Градском заводу за јавно здравље обављају се стручни испити за здравствене раднике са средњом и вишом стручном спремом (медицинском).

Испити се одржавају сваког месеца у години, осим августа.

Пријаве испита су: од 10. - 20. од 08-12 часова у текућем месецу, а полагања од 15. - 25. у наредном месецу.

За Пријаву је потребно доставити следећу документацију:

- оверену фотокопију дипломе (код нотара)
- приправничку књижицу попуњену у установама, предвиђено планом и програмом за сваки профил, назначено на крају приправничке књижице.
- оверен извод из матичне књиге венчаних или очитану личну карту (за удате)
- потврду о уплати у банци или пошти на жиро-рачун Градског завода за јавно здравље бр. 840-627667-91, са позивом на бр. 31, у износу од 8.990,00 дин, сврха уплате је стручни испит:

Правилник о висини трошкова за полагање стручног испита здравствених радника и здравствених сарадника („Службени гласник РС”, бр. 91/17)

strucni ispit uplatnica

 

Скините пријаву за полагање испита

СЛАЊЕ ДОКУМЕНАТА ПОШТОМ

Кандидати који своја документа шаљу поштом, поред наведених докумената неопходно је да попуне пријаву која се налази у прилогу, и исте шаљу на адресу:
Градски завод за јавно здравље
Булевар деспота Стефана 54а
11000 Београд
са назнаком: стручни испити

У Градском заводу за јавно здравље кандидати који су полагали стручни испит од фебруара 1994. године могу добити дупликат уверења. За дупликат је потребно:
- уплатити 2.000,00 дин. на жиро-рачун: 840-627667-91, позив на број 31
- сврха уплате је дупликат уверења.
- прималац: Градски завод за јавно здравље, Београд

Правилник o приправничком стажу и стручном Испиту здравствених радника и Здравствених сарадника („Службени гласник РС”, бр. 1/16)


Секретар комисије за полагање стручних испита:

Владимир Глишовић,

виши медицински техничар

Канцеларија 59, 3. спрат, тел: 011/3235-212.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ


Обавештавају се сви кандидати да пре пријаве стручног испита фотокопирају приправничку књижицу и овере копије код јавног бележника (нотара).

Приправничка књижица је трајни документ који остаје у архиви Завода са осталим документима кандидата, а оверена фотокопија остаје кандидату за регулисање осталих потреба (нпр. одлазак у иностранство).

 

ПРИПРАВНИЧКЕ КЊИЖИЦЕ


Приправничку књижицу можете купити у Комори здравствених установа у улици Хајдук Вељков венац 4 – 6 на III спрату у периоду од 8 до 14.30 часова (улаз из Сарајевске – угао Немањине и Сарајевске улице).


Списак кандидата за полагање испита - 26.02.2019.

Списак кандидата за полагање испита - 27.02.2019. - 13h

Списак кандидата за полагање испита - 27.02.2019. - 14h

Списак кандидата за полагање испита - 27.02.2019. - 15h


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ ФАРМАЦЕУТЕ И БИОХЕМИЧАРЕ
 

Предавање за обављање приправничког стажа из социјалне фармације, токсиколошке хемије, санитарне хемије и социјалне медицине одржава се сваке прве среде у месецу са почетком у 10 часова у соби 32 на другом спрату.

Мирослав Ђукић

 

Литературу за све профиле здравствених радника од средње до високе стручне спреме можете купити у Српском лекарском друштву, Џорџа Вашингтона 19, на првом спрату на благајни од 10-14 часова сваког радног дана

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351