Руковођење

Prof dr Dusica Matijevic
Проф. др Душанка Матијевић спец. социјалне медицине
Директор


Помоћници директора

Dr Nevenka Pavlovic
 

Dr Svetlana Jankovic

Мр сц. мед др Невенка Павловић


помоћник директора за послове јавног здравља
из области епидемиологије и микробиологије
(Центар за контролу и превенцију болести,
Центар за микробиологију)
Прим. мр сц. мед. Светлана
Младеновић-Јанковић


помоћник директора за послове јавног здравља
из области социјалне медицине
(Центар за промоцију здравља, Центар за анализу, планирање и
организацију здравствене заштите, Центар за информатику
и биостатистику у здравству)
Др Славиша Младеновић
помоћник директора за послове јавног здравља
из области хигијене  и екотоксикологије
(Центар за хигијену и хуману екологију, Центар за екотоксикологију )

Руководиоци центара

Мр сц. мед. др Анђелија Нешковић,
Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите

Прим. мр сц. мед. др Светлана Младеновић-Јанковић
Центар за промоцију здравља

Др Светлана Милтеновић,
Центар за информатику и биостатистику у здравству

Прим. мр. сц. др Невенка Павловић,
Центар за контролу и превенцију болести

Др Лазо Ковачевић
Центар за микробиологију

Др Славиша Младеновић, спец. хиг.
Центар за хигијену и хуману екологију

Центар за екотоксикологију


Руководиоци канцеларија

Др. сц. мед. Весна Слепчевић
Руководилац интегрисаног система менџмента

Др Ирена Џелетовић Милошевић
Канцеларија за здравље старих

Телефонско саветовалиште Хало Беба
тел: 011 7158 444
http://www.halobeba.rs/
вмс Анђелка Котевић
вмс Инга Мијаиловић

 

Руководиоци служби

дипл. прав. Душанка Јовановић,
Служба за правне послове


Служба за техничке послове

Дипл. оец. Тања Мијаиловић,
Служба за економско-финансијске послове

Мирослав Ђукић
Руководилац за послове безбедности и здравља на раду и противпожарну заштиту

дипл. инг. информатике Раде Лазић
Начелник јединице за информатику

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351