Rukovodjenje

Prof dr Dusica Matijevic
Prof. dr Dušanka Matijević spec. socijalne medicine
Direktor


Pomoćnici direktora

Dr Nevenka Pavlovic
 

Dr Svetlana Jankovic

Mr sc. med dr Nevenka Pavlović


pomoćnik direktora za poslove javnog zdravlja
iz oblasti epidemiologije i mikrobiologije
(Centar za kontrolu i prevenciju bolesti,
Centar za mikrobiologiju)
Prim. mr sc. med. Svetlana
Mladenović-Janković

 
pomoćnik direktora za poslove javnog zdravlja
iz oblasti socijalne medicine
(Centar za promociju zdravlja, Centar za analizu, planiranje i
organizaciju zdravstvene zaštite, Centar za informatiku
i biostatistiku u zdravstvu)  Dr Slaviša Mladenović
pomoćnik direktora za poslove javnog zdravlja
iz oblasti higijene  i ekotoksikologije
(Centar za higijenu i humanu ekologiju, Centar za ekotoksikologiju )

Rukovodioci centara

Mr sc. med. dr Anđelija Nešković,
Centar za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite

Prim. mr sc. med. dr Svetlana Mladenović-Janković
Centar za promociju zdravlja

Dr Svetlana Miltenović,
Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu

Prim. mr. sc. dr Nevenka Pavlović,
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

Dr Lazo Kovačević
Centar za mikrobiologiju

Dr Slaviša Mladenović, spec. hig.
Centar za higijenu i humanu ekologiju

Centar za ekotoksikologijuРуководиоци канцеларија

Dr. sc. med. Vesna Slepčević
Rukovodilac integrisanog sistema mendžmenta

Dr Irena Dželetović Milošević
Kancelarija za zdravlje starih

Telefonsko savetovalište Halo Beba
tel: 011 7158 444
http://www.halobeba.rs/
vms Anđelka Kotević
vms Inga Mijailović


Руководиоци служби

dipl. prav. Dušanka Jovanović,
Služba za pravne poslove


Služba za tehničke poslove

Dipl. oec. Tanja Mijailović,
Služba za ekonomsko-finansijske poslove

Miroslav Đukić
Rukovodilac za poslove bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarnu zaštitu

dipl. ing. informatike Rade Lazić
Načelnik jedinice za informatiku

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351