Списак дежурних установа
Календар имунизације
Заштита старијих особа у Београду
Водич за координацију услуга заштите старијих особа у Београду
Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци
ГЗЗЈЗ Бeoгрaд у сaрaдњи сa Mинистaрствoм прoсвeтe спрoвoди eдукaтивни прoгрaм „Крeaтивни рaд сa учeницимa нa прeвeнциjи…
Стручни испити у ГЗЗЈЗ
Основне информације и датуми полагања стручних испита
Филм о патронажној служби у Србији
Градски завод за јавно здравље Београд је уз подршку Канцеларије УНИЦЕФ-а израдио краткометражни филм о патронажној служби у Србији...
Канцеларија за здравље старих
Статус Ваших анализа
Проверите статус ваших узорака датих на анализу
Хало Беба - Телефоном до савета
Све оно што Вас интересује у вези тока трудноће, порођаја, правилне неге и исхране...

Контакти

Адреса
Булевар деспота Стефана 54а
11000 Београд, Србија

Централа
телефон: 011/2078-600
                    3237-351
Важни телефони
Радно време служби


Е-адреса
info@zdravlje.org.rs
mapa za kontakt modul 
  • status analiza 1
    Статус лабораторијских анализа
  • analiza vode 1
    Вода: Упутства, захтеви, препоруке
  • politika zastiet ziv sred
    Политика заштите животне средине

Светски дан без дуванског дима у знаку „безличних“ паковања

cigarete novo pakovanjeСветски дан без дуванског дима обележава се сваког 31. маја, на иницијативу Светске здравствене организације (СЗО). Један од циљева обележавања овог датума и кампања које га прате, јесте и активна промоција мера које воде ка контроли и сузбијању ове глобалне јавноздравствене претње по здравље становништва. Наиме, према подацима СЗО, употреба дувана се повезује са смртним исходом код око 6 милиона људи у свету годишње.

Светски дан без дуванског дима, ове године се обележава под слоганом: „Припремимо се за безлична (стандардизована) паковања дуванских производа“.

Аустралија је прва земља која је још у децембру 2012. године увела и у потпуности имплементирала ову меру. Током 2015. године, Ирска, Француска и Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске донеле су одговарајуће законе чиме је припремљен правни оквир за увођење ове мере у мају 2016.

Примена превентивних мера смањује број повреда

Судар БеоградПовреде и тровања представљају велики проблем савременог друштва. Трауматизам је у порасту и за собом оставља бројне последице у виду високог морталитета, инвалидности изгубљених година животаи и високих материјалних трошкова. Повреде се дешавају у кући, спорту, саобраћају, на послу, у пољопривреди, школи, у урбаним и руралним срединама, а повређени могу бити сви: деца, стари и радно активно становништво.

Применом програма превентивних мера за смањење трауматизма, на свим нивоима постигли би се велики успеси и ова епидемија би се свела у мање размере.

Светски дан сећања на преминуле од AIDS-а -15. мај 2016. године

Преминули од сидеСећање на преминуле од AIDS-а (сиде) (International AIDS Candlelight Memorial) је једна од најстаријах и највећих мобилизационих кампања која има за циљ подизање свести у вези са HIV-ом и AIDS-ом на глобалном нивоу. Координатор кампање је Глобални здравствени савет (Global Health Council).

Овогодишња, 33. кампања посвећена сећању на преминуле од AIDS-а обележава се 15. маја у више од стотину земаља пригодним манифестацијама које имају за циљ промовисање глобалне солидарности и заједничких акција у области HIV инфекције и AIDS-а, под слоганом „Engage, Educate, Empower”- „Укључи, Научи, Оснажи!“. Координатори кампање су особе које живе са HIV-ом кроз Глобалну мрежу особа које живе са HIV-ом (Global Network of People Living with HIV - GNP+).

Зajeднo зa Шкoлe зa рoдитeљствo

Skola roditeljstvaУ Грaдскoм зaвoду зa jaвнo здрaвљe 9. и 10. мaja 2016. гoдинe oдржaнa je oбукa зa тимoвe здрaвствeних рaдникa и сaрaдникa из пeт дoмoвa здрaвљa у Србиjи, oдaбрaних у oквиру прojeктa “Зajeднo зa Шкoлe зa рoдитeљствo”. Пoжaрeвaц, Уб, Сурдулицa, Куршумлиja и Врaњe су, нaкoн oпсeжнe aнaлизe Грaдскoг зaвoдa зa jaвнo здрaвљe, oдaбрaни oд стрaнe Mинистaрствa здрaвљa, кao дoмoви здрaвљa кoje пoсeдуjу oдгoвaрajућe кaдрoвскe и прoстoрнe кaпaцитeтe зa рeaлизaциjу oвoг видa aктивнoсти, a у кojимa oвaj вид eдукaциje и стручнe пoдршкe рoдитeљимa дo сaдa ниje пoстojao.

Шкoлe зa рoдитeљствo прeдстaвљajу oблик групнoг здрaвствeнo вaспитнoг рaдa кojи сe спрoвoди у дoмoвимa здрaвљa сa трудницaмa, будућим oчeвимa и другим члaнoвимa пoрoдицe, a у циљу oснaживaњa пoлaзникa зa oдгoвoрнo и успeшнo рoдитeљствo.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11000 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351