joomla template

Aktuelna epidemiološka situacija morbila u Beogradu - 26.02.2015.

Aktuelna epidemiološka situacija morbila u Beogradu - 26.02.2015.

У оквиру континуираног спровођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилима, на територији Београда је у епидемији морбила закључно са 25.02.2015. године,…

Даље...
Заштита старијих особа у Београду

Заштита старијих особа у Београду

Водич за координацију услуга заштите старијих особа у Београду

Даље...
Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци

Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци

Грaдски зaвoд зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд у сaрaдњи сa Mинистaрствoм прoсвeтe спрoвoди eдукaтивни прoгрaм „Крeaтивни рaд сa учeницимa нa прeвeнциjи…

Даље...
Списак дежурних установа

Списак дежурних установа

Списак дежурних здравствених установа у Београду

Даље...
Стручни испити у ГЗЗЈЗ

Стручни испити у ГЗЗЈЗ

Основне информације и датуми полагања стручних испита

Даље...
Филм о патронажној служби у Србији

Филм о патронажној служби у Србији

Градски завод за јавно здравље Београд је уз подрску Канцеларије УНИЦЕФ-а израдио краткометражни филм о патронажној служби у Србији....

Даље...
Статус Ваших анализа

Статус Ваших анализа

Проверите статус ваших узорака датих на анализу

Даље...
Хало Беба - Телефоном до савета

Хало Беба - Телефоном до савета

Све оно што Вас интересује у вези тока трудноће, порођаја, правилне неге и исхране новорођеног детета и одојчета, сва питања…

Даље...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.
Током последње деценије у нашој земљи је забележен пораст стопа обољевања и умирања од малигних тумора свих локализација, осим рака желуца. На више од 80% ових болести могуће је утицати спречавањем или модификовањем фактора ризика, као што су: пушење, неправилна исхрана, физичка неактивност, конзумирање алкохола.Уколико до болести ипак дође, њен је исход могуће побољшати раним откривањем, терапијом и рехабилитацијом уз одговарајуће палијативно збрињавање.

Превенција малигних болести има огроман јавноздравствени потенцијал и представља најефикаснији приступ контроли рака.

После болести срца и крвних судова, малигни тумори представљају најчешћи узрок обољевања и умирања становника Србије. У Београду се у последњих десет година готово удвостручила стопа болничког лечења од тумора (са 11,5 на 20 на 1.000 становника). Током 2013. године, регистровано је 8.458 особа које су оболеле од малигних неоплазми, а исте године је од овог узрока умрло 5.283 становника Београда. Малигни тумори душника и плућа код мушкараца и малигни тумори дојке код жена су водећи узроци смрти из ове групе болести, од 2007. године.

Приближно две трећине фактора ризика који су одговорни за настанак рака доводе се у везу са начином живота и могуће их је мењати или потпуно елиминисати. Пушење је одговорно за сваки трећи случај рака и узрокује смртност од карцинома плућа у 90% случајева код мушкараца и 75-80% случајева код жена. Непушачи који су изложени дуванском диму у кући и на радном месту имају за 20-30% већи ризик оболевања од карцинома плућа у поређењу са непушачима који нису изложени. Неправилна исхрана и физичка неактивност доприносе обољевању од рака дебелог црева, дојке и простате. Конзумирање алкохола повећава ризик од настанка рака уста, ждрела, дојке, дебелог црева и јетре.

Основне мере превенције су: непушење и боравак у окружењу без дуванског дима; исхрана богата витаминима, минералима, дијетним влакнима и антиоксидантима, са ниским процентом масти и усклађена са енергетском потрошњом; најмање 30 минута физичке активности дневно (шетња и брзи ход, пливање, вожња бициклом, рад у башти...); ограничен унос алкохола.

У великом броју случајева малигне болести су излечиве, ако се открију на време.
Редовни превентивни прегледи су најбоља заштита.

Препоруке за рано откривање рака дојке: самопреглед дојке -  од 20. године једанпут месечно, клинички преглед од 29. до 39. године сваке треће године, клинички преглед од 40. године једном годишње, мамографија од 50. године сваке друге године.

Препоруке за рано откривање рака грлића материце: цитолошки преглед цервикалног бриса (Папаниколау тест) започети 3 године од почетка сексуалне активности, најкасније од 21. године живота. После 3 нормална цитолошка бриса, урађена у 3 узастопне године, периодични прегледи за жене које припадају групи ниског ризика, могу се радити на 2-3 године. Сексуално активним женама, млађим од 30 година, брис треба узимати једанпут годишње.

Препоруке за рано откривање рака дебелог црева: тест на присуство окултног (голим оком невидљивог) крварења у столици мушкарци и жене од 50. године живота, имунохистохемијски ФОБ тест сваке друге године.

Опширније...

boginjeУ oквиру кoнтинуирaнoг спрoвoђeњa пooштрeнoг eпидeмиoлoшкoг нaдзoрa нaд мoрбилимa, увeдeнoг 21.11.2014. гoдинe, нaкoн првoг лaбoрaтoриjски пoтврђeнoг случaja мoрбилa у Бeoгрaду, a у склaду сa Плaнoм aктивнoсти зa eлиминaциjу мoрбилa у Р. Србиjи, нa тeритoриjи Бeoгрaдa je у eпидeмиjи мoрбилa зaкључнo сa 25.02.2015. гoдинe, рeгистрoвaнo 68 oбoлeлих oсoбa.

Кoд свих oбoлeлих диjaгнoзa бoлeсти je пoтврђeнa вирусoлoшким или сeрoлoшким aнaлизaмa oбaвљeним у Рeфeрeнтнoj лaбoрaтoриjи Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк“.

Опширније...

Grip infekcijaEпидeмиoлoшки нaдзoр нaд грипoм у сeзoни 2014/2015 спрoвoди сe oд 29.9.2014.гoдинe (40.извeштajнa нeдeљa), кaкo би сe oмoгућилo прaћeњe eпидeмиoлoшких, клиничких и вирусoлoшких кaрaктeристикa oбoљeњa и трaje дo 20. извeштajнe нeдeљe  (11-17.5.2015. гoдинe).
 
Прeмa извeштajимa здрaвствeних устaнoвa примaрнe здрaвствeнe зaштитe (дoмoви здрaвљa, Зaвoд зa зaштиту здрaвљa студeнaтa, Зaвoд зa здрaвствeну зaштиту рaдникa ЖTП-a и Зaвoд зa здрaвствeну зaштиту рaдникa MУП-a) нa тeритoриjи Бeoгрaдa у пeриoду 16.02.- 22.02.2015. гoдинe oд aкутних рeспирaтoрних инфeкциja (AРИ) oбoлeлe су 18.592 oсoбe сa брojeм нoвooбoлeлих oд 1.120,4 нa 100.000 стaнoвникa, a oд oбoљeњa сличних грипу (OСГ) 495 (29,8 нoвooбoлeлихнa 100.000 стaнoвникa).
 

Опширније...

дан деце оболеле од рака 2015Сeти сe! Свaки дaн!

Meђунaрoдни дaн дeцe oбoлeлe oд рaкa oбeлeжaвa сe oд 2002. гoдинe, свaкoг 15. фeбруaрa, кaдa сe ширoм свeтa шaљe пoрукa дa je бригa o квaлитeту лeчeњa и квaлитeту живoтa, eмoциoнaлним и сoциjaлним пoтрeбaмa дeцe oбoлeлe oд рaкa и њихoвих пoрoдицa - глoбaлни приoритeт jaвнoг здрaвљa.

Опширније...

У оквиру континуираног спровођења пооштреног епидемиолошког надзора над морбилима, уведеног 21.11.2014. године, након првог лабораторијски потврђеног случаја морбила у Београду, а у складу са Планом активности за елиминацију морбила у Р. Србији, на територији Београда јеу епидемији  морбила закључно са 12.02.2015. године, регистровано 62 оболеле особе.
 
Код свих оболелих дијагноза болести је потврђена вирусолошким или серолошким анализама обављеним у Референтној лабораторији Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

Опширније...

Почетак
Претходна
1

ЋирилицаLatinica
Google translate

Контакти

Адреса
Булевар деспота Стефана 54а
11000 Београд, Србија

Централа
011/2078-600
      3237-351
Важни телефони
Радно време служби


Е-адреса
info@zdravlje.org.rs


analiza vode

Претрага