Kalendar imunizacije
Zaštita starijih osoba u Beogradu
Vodič za koordinaciju usluga zaštite starijih osoba u Beogradu
Stručni ispiti u GZZJZ
Osnovne informacije i datumi polaganja stručnih ispita
Film o patronažnoj službi u Srbiji
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd je uz podršku Kancelarije UNICEF-a izradio kratkometražni film o patronažnoj službi u Srbiji...
Spisak dežurnih ustanova
Kancelarija za zdravlje starih
Halo Beba - Telefonom do saveta
Sve ono što Vas interesuje u vezi toka trudnoće, porođaja, pravilne nege i ishrane...

Kontakti

Adresa
Bulevar despota Stefana 54a
11000 Beograd, Srbija

Centrala
telefon: 011/2078-600
                  3237-351


Važni telefoni
Radno vreme službi


Е-mail
info@zdravlje.org.rs
mapa za kontakt modul 
  • Стручни испити
    Stručni ispiti
  • analiza vode 1
    Voda: Uputstva, zahtevi, preporuke
  • politika zastiet ziv sred
    Politika zaštite životne sredine

Aktivnosti Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd u oblasti ispitivanja kvaliteta otpadnih voda

отпадне воде

Zadatak Odseka za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda je ocena kvaliteta sanitarnih, atmosferskih, tehnoloških i industrijskih otpadnih voda, sa predlogom mera.

Ispitivanje kvaliteta otpadnih voda vrši se u skladu sa Zakonom o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012 i 101/2016), Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016) i Pravilnikom o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima ("Službeni glasnik RS", broj 33/2016).

Informacija o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji morbila na teritoriji Beograda

вакцинација

U okviru kontinuiranog sprovođenja pooštrenog epidemiološkog nadzora nad morbilima, uvedenog 09.11.2017. godine, na teritoriji Beograda je u epidemiji morbila zaključno sa 08.12.2017. godine, registrovano 64 obolele osobe.

Kod 44 obolele osobe, dijagnoza bolesti je potvrđena virusološkim i serološkim analizama obavljenim u Referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“. Dvadeset obolelih osoba su epidemiološki povezane sa laboratorijski potvrđenim osobama iz kontakta.

Savetovanje i testiranje na HIV povodom Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a

хив трамвај

HIV infekcija je hronična infekcija sa kojom danas može dugo da se živi ukoliko je  otkrivena na vreme i uz  redovno uzimanje terapije. Terapija je u Srbiji besplatna i dostupna svima kojima je potrebna.

Prema podacima Registra za HIV/AIDS Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, godišnje se i do 30% novotkrivenih HIV infekcija registruje u odmakloj fazi, što kao posledicu ima  veći rizik za obolevanje i umiranje od posledica infekcije.

Aktuelna epidemiološka situaciji morbila na teritoriji Beograda - 04.12.2017.

вакцинација

U okviru kontinuiranog sprovođenja pooštrenog epidemiološkog nadzora nad morbilima, uvedenog 09.11.2017. godine, na teritoriji Beograda je u epidemiji morbila zaključno sa 03.12.2017. godine, registrovano 53 obolelih osoba.

Kod 38 obolelih, dijagnoza bolesti je potvrđena virusološkim i serološkim analizama obavljenim u Referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“. Petnaest obolelih osoba su epidemiološki povezane sa laboratorijski potvrđenim osobama iz kontakta.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11000 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351