Календар имунизације
Списак дежурних здравствених установа у Београду
Канцеларија за здравље старих
Хало Беба - Телефоном до савета о здрављу деце
Санитарни прегледи

Савет недеље

  • politika zastiet ziv sred
    Статус лабораторијских анализа
  • analiza vode 1
    Вода: Упутства, захтеви, препоруке
  • Стручни испити
    Санитарни прегледи

Најчешћа питања и одговори у вези тровања храном

тровање храном1. Због чега се тровања храном најчешће дешавају током лета и летовања?

На високим температурама, у летњем периоду, храна је погодно тло за развој микроорганизама. Када се микроорганизми (узрочници болести) нађу у повољним условима (одговарајућа температура и влажност), омогућавају да се они веома брзо размножавају. Једна бактерија, када се на нађе под повољним условима, у року од само седам сати, може формирати нових два милиона бактерија.

Такође, у летњем периоду, већи је број и инсеката који могу да пренесу узрочнике заразних болести. Тај начин преноса је значајнији у нехигијенским насељима и у неразвијеним земљама.

Лајмска болест - важне напомене

КрпељЛajмскa бoлeст je инфeктивнo oбoљeњe чиjи je узрoчник бaктeриja Borelija burgdorferi. Зaрaжaвaњe људи  нaстaje  убoдoм крпeљa рoдa Iksodes кojи су прeнoсиoци oвe бaктeриje. Инфeкциja нajчeшћe  зaхвaтa кoжу, нeрвни систeм, зглoбoвe и срцe, aли мoгу бити нaпaднути и сви oстaли oргaни и систeми.

У Грaдскoм зaвoду зa jaвнo здрaвљe у Бeoгрaду пoстojи Сaвeтoвaлиштe зa лajмску бoлeст, кoje скрeћe пaжњу нa вaжнe нaпoмeнe.

Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама 2019.

међународни дан против дрога 2019Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама обележава се сваког 26. јуна, још од давне 1987. године када је, доношењем посебне резолуције, Генерална скупштина Уједињених нација званично подржала иницијативу да се појача деловање и сарадња у борби против овог глобалног проблема.

Овогодишња тема наглашава да су правосуђе и здравство две стране истог новчића када је у питању решавање проблема злоупотребе дрога. Слоган овогодишње глобалне кампање гласи „Здравље за правду, правда за здравље”, а за циљ има да нагласи да суочавање са проблемом злоупотребе дрога захтева синхронизовану укљученост бројних релевантних сектора и институција – од примене мера за сузбијање криминала и правосудних органа до деловања здравственог система и социјалних служби.

Препоруке за поступање грађана на поплавом угроженом подручју

поплаве баново брдоПоплаве као ванредни догађај са собом носе потенцијалну опасност од погоршања хигијенско-епидемиолошке ситуације и могућност појаве и ширења заразних болести. Ризик је већи у делу насеља где се санитарне отпадне воде сакупљају путем септичких јама које су се излиле због велике количине падавина или је дошло до изливања канала који служе за прихват санитарних отпадних вода.

Уколико дође до загађења патогеним микроорганизмима воде и хране, као и уноса истих путем прљавих руку или контаминираних предмета за личну употребу могуће је настајање цревних и кожних заразних болести.

Како да спречите убоде и уједе инсеката?

ујед комарцаДуги летњи дани и топле вечери, поред тога што људима омогућавају дужи боравак и бављење многобројним активностима на отвореном, са собом носе и одређене неугодности попут сусрета са различитим инсектима који су у ово доба године најактивнији - а то су комарци, крпељи, пчеле, осе, стршљени, бумбари и др.

Ове године долазак лета у наше крајеве пропраћен је великом влагом и количном падавина које погодују размножавању инсеката, пре свега комараца.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351