Pokazatelji zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Beogradu u 2020. godini

POKAZATELJI ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U BEOGRADU U 2020. GODINI


U zdravstvenim ustanovama u Beogradu radi preko 32.000 medicinskih i nemedicinskih radnika. Od njihovih stavova, ponašanja, znanja i radnog iskustva zavisi kako će obavljati svoj posao, kao i performanse ustanove u celini.
Zadovoljstvo poslom se definiše kao pozitivna emocionalna reakcija i stavovi pojedinca prema svom poslu. Stepen zadovoljstva zavisi od vrste posla koji osoba radi, osećaja odgovornosti i dostignuća u poslu, uslova rada, kao što su plata, oprema za rad, saradnici i šefovi.
Zadovoljstvo poslom utiče na radni učinak i odsustvovanje sa posla. Organizacije sa zadovoljnijim radnicima imaju veću produktivnost, manje izostanaka sa posla, a radnici su manje spremni da menjaju radnu organizaciju. Zadovoljni radnici su prijateljski nastrojeni, ljubazni, spremni da odgovaraju na pitanja, a to pacijenti cene, što vodi zadovoljstvu i odanosti pacijenta. Nezadovoljstvo poslom utiče i na zdravlje zaposlenih, posebno na mentalno zdravlje, depresiju i anksioznost, dok je korelacija sa fizičkim zdravljem umerena.
Pravilnikom o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite („Službeni glasnik RS“ br. 49/2010) propisana je obaveza zdravstvenih ustanova da prate pokazatelje zadovoljstva poslom svojih radnika. Pokazatelji zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi su:

1.    obavljeno istraživanje zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi
2.    urađena analiza o sprovedenom istraživanju zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi i preduzete mere i aktivnosti na stalnom unapređenju kvaliteta.

Zdravstvena ustanova ima obavezu da jednom godišnje sprovede istraživanje zadovoljstva svojih radnika poslom koji obavljaju, uradi analizu rezultata istraživanja, kao i da preduzme odgovarajuće mere i aktivnosti na unapređenju stepena njihovog zadovoljstva na osnovu rezultata istraživanja.
Predviđeno je da sve zdravstvene ustanove sprovode ispitivanje zadovoljstva zaposlenih po istoj metodologiji, u isto vreme i sa istim upitnikom, koje određuje Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Međutim, istraživanje je u 2020. godini sprovedeno u epidemijskim uslovima, ustanove su planirale termin sprovođenja istraživanja u skladu sa svojom organizacijom rada u toku pandemije, a pojedine nisu bile u mogućnosti da sprovedu istraživanje.
Podaci o pokazateljima zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi su deo Integrisanog plana stalnog unapređenja kvaliteta, kao i Integrisanog izveštaja o radu Komisije za unapređenje kvaliteta rada zdravstvene ustanove.

Ovde možete pogledati analizu o pokazateljima zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Beogradu za ustanove primarne zdravstvene zaštite i za bolničke ustanove.

Analizu zadovoljstva zaposlenih u državnim zdravstvenim ustanovama Republike Srbije za 2018. godinu, možete pronaći na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije, pogledajte ovde http://www.batut.org.rs/index.php?content=1897

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351