Показатељи безбедности пацијената 2020.

ПОКАЗАТЕЉИ БЕЗБЕДНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1 - 31.12.2020. ГОДИНЕ

Безбедност пацијента представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја, са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и да се ризик по пацијента сведе на најмањи могући ниво.
Показатељи квалитета који се односе на безбедност пацијента за здравствену установу у целини на свим нивоима здравствене заштите су:

1.    Успостављене формалне процедуре за регистровање нежељених догађаја и опис процедуре
2.    Успостављене формалне процедуре за регистровање нежељених дејстава лекова и опис процедуре
3.    Стопа падова пацијената
4.    Стопа пацијената са декубитусима
5.    Стопа компликација насталих услед давања анестезије у здравственој установи
6.    Стопа поновљених операција у истој регији
7.    Стопа механичких јатрогених оштећења насталих приликом хируршке интервенције
8.    Стопа тромбоемболијских комликација
9.    Број хируршких интервенција које су урађене на погрешном пацијенту, погрешној страни тела и погрешном органу
10.    Контрола стерилизације
11.    Стопа инциденције болничких инфекција на јединици интензивне неге здравствене установе
12.    Стопа инциденције инфекција оперативног места

Овде можете погледати показатеље безбедности пацијената у здравственим установама у Београду за установе примарне заштите и за болничке установе.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351