Taбeлaрни прикaз пoкaзaтeљa квaлитeтa 2019.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12. 2019. ГОДИНЕ

Табеларни приказ показатеља квалитета рада здравствених установа у Београду за период 01.01.-31.12.2019. године, садржи сет табела који се односи на показатеље квалитета рада здравствених установа које здравствену делатност обављају на примарном нивоу здравствене заштите и сет табела за здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа. У табелама су приказани сви показатељи квалитета дефинисани Правилником о показатељима квалитета здравствене заштите („Службени гласник РС“ бр. 49/10).

Такође, овде можете погледати и податке и показатеље квалитета рада болница за период од 2007. до 2019. године.

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351