Taбeлaрни прикaз пoкaзaтeљa квaлитeтa 2019.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12. 2019. ГОДИНЕ

Табеларни приказ показатеља квалитета рада здравствених установа у Београду за период 01.01.-31.12.2019. године, садржи сет табела који се односи на показатеље квалитета рада здравствених установа које здравствену делатност обављају на примарном нивоу здравствене заштите и сет табела за здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа. У табелама су приказани сви показатељи квалитета дефинисани Правилником о показатељима квалитета здравствене заштите („Службени гласник РС“ бр. 49/10).

Такође, овде можете погледати и податке и показатеље квалитета рада болница за период од 2007. до 2019. године.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351