Светски дан вода 2018. - „Природа за воду“

светски дан воде 2018Тема овогодишњег светског дана воде, који се као и сваке године обележава 22. марта, јесте „Природа за воду”. Ова тема истражује природна решења изазова везаних за воду у 21. веку.

Да ли можемо да избегнемо поплаве, суше и загађење воде користећи решења која нам природа већ нуди? Одговор је у природи!

Ово је и слоган овогодишње кампање, која има за циљ подизање свести о потенцијалу природних решења проблема везаних за воду на нашој планети.

У данашње време велики део људске популације је и даље суочен са проблемима у снабдевању здравствено исправном водом за пиће. Број људи који су изложени ризику од поплава данас износи око 1,2 милијарде. Најмање 65% шумског земљишта је у деградираном стању, а од 1900. год. је људском активношћу изгубљено између 64-71% природних мочвара.

Где су решења ових проблема? Традиционална „сива инфраструктура“ (насипи, бране, системи за одвођење и пречишћавање воде и сл.) је и даље потребна, али се стање може значајно побољшати решењима чије је исходиште природа, тј. применом „зелене инфраструктуре“. Дакле, природна решења попут пошумљавања, обнављања пашњака и мочвара представљају одрживо решење које може да ублажи ефекте климатских промена и допринесе унапређењу здравља људи. Нпр., складиштење воде у обновљеним мочварама може бити економичније и одрживије решење од изградње брана. Ефекти климатских промена, као што су честе поплаве, могу се ублажити изградњом приобалних акомулација или повезивањем река са поплавним подручјима. Загађења настала из пољопривреде могу бити драстично смањена постављањем појаса вегетације уз водене токове.

Примена „природних решења“ у урбаним окружењима попут тзв. „зелених кровова и зидова“, „пропустљивих тротоара“ и филтрационих канала“ за преусмеравање прикупљене атмосферске воде у природно складиште за потребе наводњавања и пречишћавања током периода суше је предвиђена до 2020. године у шеснаест пилот градова, са циљем да се 70% атмосферске воде сачува и поново употреби у наведене сврхе.

Темом „Природа за воду“ УН упозоравају да су проблеми везани за воду и даље велики, али да природа већ има решења за неке од тих проблема. Искористимо их!

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351