Савет недеље

savet nedelje 101 cir
 • квалитет ваздуха у београду
  Квалитет ваздуха у Београду
 • status mikrobioloksih analiza
  Статус лабораторијских анализа
 • analiza vode 1
  Вода: Упутства, захтеви, препоруке
 • Санитарни прегледи
  Санитарни прегледи

Taбeлaрни прикaз пoкaзaтeљa квaлитeтa 2015

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.- 31.12. 2015. ГОДИНЕ


Табеларни приказ показатеља квалитета рада здравствених установа у Београду за период 1.01.-31.12.2015. године, садржи сет табела који се односи на показатеље квалитета рада здравствених установа које здравствену делатност обављају на примарном нивоу здравствене заштите (укупно 38 табела) и сет табела за здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа (укупно 43 табеле). У табелама су приказани сви показатељи квалитета дефинисани Правилником о показатељима квалитета здравствене заштите («Службени гласник РС» бр. 49/10).

Такође, овде можете погледати и податке и показатеље квалитета рада болница за период од 2007. до 2015. године.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351