O nama

    Delatnost

   Statistika

        Bilteni

Kontakt

    Naslovna


  SAVETOVALIŠTA 

    HIV/AIDS
    Lajmska bolest
    Imunizacija
    Zoonoze  POGLEDAJTE 

    Dnevne vesti
    Javne česme
    Ekoatlas
    Beograd zdrav grad
    Internet adrese
    Kvalitet zdr. zaštite
    Laboratorije
Obrasci

Obaveze:

Prema važećim propisima, svaka zdravstvena ustanova (privatna ili državna) obavezna je da vodi medicinsku dokumentaciju i dostavlja zdravstveno-statističke izveštaje nadležnom zavodu za zaštitu zdravlja (Službeni list SFRJ 13/79, 27/97, Službeni glasnik SRS 14/81, 40/81, 2/80). Za teritoriju Beograda nadležan je Gradski zavod za javno zdravlje.

Gradski zavod za javno zdravlje je učinio napor da postojeće zbirne zdravstveno- statističke izveštaje prilagodi privatnicima i izveštavanju o njihovom radu. Zbog toga su u uputstvu navedeni svi zbirni zdravstveno-statistički izveštaji u skraćenom obimu, ali sa propisanim sadržajem obeležja. Individualni izveštaji - prijave su dati u originalnoj formi.

Izveštaji se dostavljaju u propisanim rokovima. U zaglavlju svakog izveštaja mora da se navede naziv firme, njen matični broj i period za koji je izveštaj sačinjen (samo za zbirne izveštaje). Na kraju svakog izveštaja treba navesti datum, pečat i potpis ovlašćenog lica.

Izveštaji se mogu dostaviti i elektronskom poštom na adresu e-mail: statistika@zdravlje.org.rs i gzsoc1@eunet.rs uz obavezno poštovanje svih propisanih sadržaja.

Obrasci:

Da bismo olakšali preuzimanje izveštaja, pripremili smo samo one izveštaje potrebne za Vašu delatnost. Zato prvo izaberite delatnost Vaše ordinacije, a potom preuzmite potrebne izveštaje:

1. OPŠTA MEDICINA
2. MEDICINA RADA
3. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DECE
4. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠKOLSKE DECE I OMLADINE
5. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA
6. STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
7. SLUŽBA ZA KOŽNOVENERIČNE BOLESTI
8. FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
9. SPECIJALISTIČKA DELATNOST
10. STACIONARNA DELATNOST

Očekujemo kompletiranje izveštaja u toku sledeće nedelje, posetite nas za par dana.