joomla template

Organizaciona struktura
Centar za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite se sastoji od sledećih jedinica:
·         Jedinica za planiranje zdravstvenih usluga i organizaciju zdravstvene zaštite
         - Odsek za primarnu zdravstvenu zaštitu
         - Odsek za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu
·         Jedinica za unapredjenje kvaliteta zdravstvene službe
·         Jedinica za analizu zdravstvenog stanja i primenjena istraživanja u zdravstvu


Poslovi Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite
·         Učešće u izradi strateških, zakonskih dokumenata, podzakonskih akata, nacionalnih programa zdravstvene zaštite i stručno metodoloških uputstava za rad
·         Izrada elaborata, analiza, izveštaja o zdravlju stanovništva, zdravstvenoj delatnosti i zdravstvenoj zaštiti kao i evaluacija primene stručno metodoloških uputstva za rad zdravstvene službe
·         Planiranje, koordinicija, i praćenje realizacije planova rada zdravstvenih ustanova u Beogradu
·         Proučavanje zdravstvenog stanja i rizika po zdravlje stanovništva Beograda u cilju sagledavanja zdravstvenih potreba i prioritetnih problema u zdravstvu
·         Predlaganje elemenata zdravstvene politike, planova i programa namenjenih očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva
·         Koordinacija rada zdravstvenih ustanova u Beogradu na unapređenju kvaliteta zdravstvene službe, procena efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, uključujući i satisfakciju korisnika i zaposlenih
·         Stručno – metodološka pomoć, konsultacije i edukacije u pogledu obima, sadržaja rada i pružanja usluga u zdravstvenim ustanovama
·         Planiranje stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i saradnika u zdravstvenim ustanovama Beograda
·         Učešće u primenjenim istraživanjima u oblasti zdravstvene zaštite i javnog zdravlja
·         Priprema akreditovanih kontinuiranih medicinskih edukacija za sve nivoe medicinske struke u oblasti zdravstvene zaštite i organizacije zdravstvene službe i kvaliteta zdravstvene zaštite
·         Učešće u informisanju javnosti iz oblasti delokruga rada Centra u saradnji sa mas medijima.
 
Poslovi i zadaci Centra, u najvećoj meri definisani od strane Instituta za javno zdravlja Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, odvijaju se u saradnji sa svim zdravstvenim ustanovama u Beogradu, Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, Filijalom za grad Beograd Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Upravom grada Beograda, a po potrebi i sa drugim korisnicima (privatni sektor).Kontakti
Rukovodilac Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite
Mr sc. med. dr Anđelija Nešković
tel: 011 2078 660
email:  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 
Šef Odseka za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu
Mr sc. med. dr Andjelija Nešković
tel: 011 2078 660
email:  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
  
Načelnik Jedinice za unapredjenje kvaliteta zdravstvene službe
Dr Katarina Vojvodić
tel: 011 2078 661
email:  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 
Šef Odseka za primarnu zdravstvenu zaštitu
Dr Katarina Vojvodić
tel: 011 2078 661
email:  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 
Načelnik Jedinice za analizu zdravstvenog stanja i primenjena istraživanja u zdravstvu
Dr Vesna Živanović
tel: 011 2078 653
email:  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Glavna medicinska sestra Centra
Biljana Budić, vms
tel: 011 2078 652
email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


ЋирилицаLatinica
Google translate

Kontakti

Adresa
Bulevar despota Stefana 54a
11000 Beograd, Srbija

Centrala:
telefon: 011/2078-600
                   3237-351
Važni telefoni
Radno vreme službi


E-adresa
info@zdravlje.org.rs

analiza vode

Pretraga