joomla template

Obavezan zdravstveni pregled obavlja se kod određenih kateogija zaposlenih, drugih lica i kliconoša koji se vrši radi sprečavanja pojave zaraznih bolesti, pod uslovima, u rokovima i na način propisan važećom Zakonskom regulativom. (Sl. glasnik RS br. 125/2004)

Ko podleže obavljanju zdravstvenih pregleda?

Zdravstvenom pregledu podležu lica zaposlena na poslovima:

1) javnog snabdevanja vodom za piće

2) proizvodnje, prometa i usluživanja životnih namirnica

3) ishrane i nege u predškolskim ustanovama, ustanovama za kolektivni smeštaj dece i omladine i ustanovama socijalne zaštite za smeštaj određenih kategorija lica

4) zdravstvenih pregleda, lečenje i nega bolesnika i poslovima održavanja higijene u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima obavljanja zdravstvene delatnosti na odeljenjima sa povećanim rizikom od zaraze

5) pružanja higijenske nege i ulepšavanja lica i tela i poslovima pružanja nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože (berberske, frizerske, maserske, pedikirske, manikirske i kozmetičke usluge, kao i usluge depilacije, tetovaže, pirsinga i sl.)

6) proizvodnju lekova i kozmetičkih sredstava zaključno sa poslovima pakovanja tih proizvoda u originalnu ambalažu

Lica koja u toku školovanja obavljaju obaveznu praksu na navedenim poslovima dužna su da obave zdravstvene preglede pod uslovima, u rokovima i na način propisan za lica zaposlena na tim poslovima.

Gde se obavlja zdravstveni pregled?

- u Gradskom zavodu za javno zdravlje, Bulevar despota Stefana 54
- u organizaciji naručioca (teren)

Radno vreme

Obavljanje zdravstvenih pregleda

- radnim danom 7:15-17:30
- subotom 7:15 - 11:00


Izdavanje sanitarnih knjižica

- radnim danom od 10:00-17:30 (sem subote)

Prijem zahteva za izdavanje predračuna

Fax: 3240-453

Neophodno za obavljanje zdravstvenih (sanitarnih) pregleda

- Lična karta
- Novac ili garantno pismo
- 2 uzorka stolice, za lica zaposlena pod tačkama 1), 2) i 3)
- 1 uzorak stolice, , za lica zaposlena pod tačkom 6)

Napomena

Sanitarna knjižica i bočice za uzorak stolice su besplatni (gratis).

ЋирилицаLatinica
Google translate

Kontakti

Adresa
Bulevar despota Stefana 54a
11000 Beograd, Srbija

Centrala:
telefon: 011/2078-600
                   3237-351
Važni telefoni
Radno vreme službi


E-adresa
info@zdravlje.org.rs
Gradski zavod najbolji sajt