joomla template

Obavezan zdravstveni pregled obavlja se kod određenih kateogija zaposlenih, drugih lica i kliconoša koji se vrši radi sprečavanja pojave zaraznih bolesti, pod uslovima, u rokovima i na način propisan važećom Zakonskom regulativom. (Sl. glasnik RS br. 125/2004)

Ko podleže obavljanju zdravstvenih pregleda?

Zdravstvenom pregledu podležu lica zaposlena na poslovima:

1) javnog snabdevanja vodom za piće
2) proizvodnje, prometa i usluživanja životnih namirnica
3) ishrane i nege u predškolskim ustanovama, ustanovama za kolektivni smeštaj dece i omladine i ustanovama socijalne zaštite za smeštaj određenih kategorija lica
4) zdravstvenih pregleda, lečenje i nega bolesnika i poslovima održavanja higijene u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima obavljanja zdravstvene delatnosti na odeljenjima sa povećanim rizikom od zaraze
5) pružanja higijenske nege i ulepšavanja lica i tela i poslovima pružanja nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože (berberske, frizerske, maserske, pedikirske, manikirske i kozmetičke usluge, kao i usluge depilacije, tetovaže, pirsinga i sl.)
6) proizvodnju lekova i kozmetičkih sredstava zaključno sa poslovima pakovanja tih proizvoda u originalnu ambalažu

Lica koja u toku školovanja obavljaju obaveznu praksu na navedenim poslovima dužna su da obave zdravstvene preglede pod uslovima, u rokovima i na način propisan za lica zaposlena na tim poslovima.

Gde se obavlja zdravstveni pregled?
- u Gradskom zavodu za javno zdravlje, Bulevar despota Stefana 54
- u organizaciji naručioca (teren)

Radno vreme
Obavljanje zdravstvenih pregleda
- radnim danom 7:15-17:30
- subotom 7:15 - 11:00

Izdavanje sanitarnih knjižica
- radnim danom od 10:00-17:30 (sem subote)

Prijem zahteva za izdavanje predračuna Fax: 3240-453

Neophodno za obavljanje zdravstvenih (sanitarnih) pregleda
- Lična karta
- Novac ili garantno pismo
- 2 uzorka stolice, za lica zaposlena pod tačkama 1), 2) i 3)
- 1 uzorak stolice, , za lica zaposlena pod tačkom 6)


Cenovnik zdravstvenih (sanitarnih) pregleda na osnovu Odluke V/7 br. 3707/2
ZDRAVSTVENI PREGLED CENA USLUGE CENA
ŠESTOMESEČNI  PREGLED
(sa brisom  g+n)
1.500,00

1. epidemiološka ocena
o ispunjavanju uslova za rad na poslovima koji podležu obaveznom zdravstvenom nadzoru (sanitarni pregled)

570,00

- proizvodnja, promet i usluživanje životnih namirnica,
- ishrana i nega u predškolskim ustanovama,

- ishrana i nega u ustanovama za kolektivni smeštaj dece i omladine,

- ishrana i nega u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj određenih kategorija lica

2. rektalni bris
pregled stolice na
Salmonellаe i Shigellаe
 160,00
3. koprokultura
pregled stolice na
Salmonellаe и Shigellаe
410,00
4. pregled stolice na
 helminte (nativan preparat)
130,00
ŠESTOMESEČNI
(bez brisa g+n)
1.200,00  5. pregled stolice
na crevne protozoe
(nativan preparat)
130,00
6. bakteriološki pregled
brisa grla
160,00
7. bakteriološki pregled
brisa nosa
160,00
Zdravstveni pregled lica zaposlenih na poslovima javnog snabdevanja stanovništva vodom za piće
ŠESTOMESEČNI 1.300,00 VANREDNI PREGLEDI

- istraživanje na
Salmonellаe i Shigellаe
 
 
 
- istraživanje na
Staphylococcus aureus


- istraživanje na
Salmonellаe i Shigellаe
sa istraživanjem na
Staphylococcus aureus
1.000,00
 
 

 
1.200,00
 

 

1.600,00
Zdravstveni pregled lica zaposlenih na poslovima proizvodnje lekova i kozmetičkih sredstava
Z D R A V S T V O – godišnji
 
- u odeljenju za akušerstvo sa boksovima za novorođenu decu,
- u odeljenjima za nedonoščad, odnosno u dečijim odeljenjima,
- u operacionom bloku i na svim odeljenjima intenzivne nege,
- u odeljenjima za lečenje opekotina i transplatacije tkiva i organa,
- u odeljenjima za hemodijalizu
750,00
HIGIJENSKA NEGA I ULEPŠAVANjE LICA I TELA - šestomesečni
(berberi, frizeri, maseri, pedikiri, tetovaža, manikiri, kozmetičari, depilacija, pirsing i sl.)
850,00

U cenu sanitarnog pregleda uračunat je i obrazac sanitarne knjižicei posuda za stolicu.

ЋирилицаLatinica
Google translate

Kontakti

Adresa
Bulevar despota Stefana 54a
11000 Beograd, Srbija

Centrala:
telefon: 011/2078-600
                   3237-351
Važni telefoni
Radno vreme službi


E-adresa
info@zdravlje.org.rs

analiza vode

Pretraga