Mišljenje o mogućnosti korišćenja vode za piće na teritoriji GO Palilula - 04.07.2019. godine

вода из чесмеНа основу података прикупљених на подручју територије ГО Палилула угроженом елементарном непогодом у коме је проглашено ванредно стање (насеља Борча, Овча, Крњача, Котеж и Падинска Скела), информација о до сада завршеном поступку асанације терена (евакуације воде, чишћења, прања и завршне дезинфекције површина), као и података добијених на основу спроведеног ванредног и пооштреног епидемиолошког и санитарно-хигијенског надзора у предходном периоду, доносимо нову препоруку о могућности коришћења воде за пиће из мреже централног градског водовода на угроженом подручју.

Вода се може користити за пиће, припрему хране и остале санитарно-хигијенске потребе без ограничења у насељима Овча, Котеж, Крњача и Падинска Скела, као и делу насеља Борча лево од Зрењанинског пута (гледано из правца Панчевачког моста).

У делу насеља Борча десно од Зрењанинског пута остаје на снази препорука да се вода не користити за пиће и припрему хране, а може се користити за остале санитарно-хигијенске потребе (одржавање хигијене тела и просторија и др).

Преко ЈКП Београдски водовод и канализација и других комуналних служби становништву у делу насеља Борча десно до Зрењанинског пута, вода за пиће ће бити обезбеђена путем аутоцистерни намењених за ту сврху.

Мера не коришћења воде за пиће ће остати на снази до успостављања редовних санитарно-хигијенских и епидемиолошких прилика и завршене асанације терена на предметном делу насеља Борча.

Саветујемо грађане да уколико примете пад притиска у водоводној инсталацији или промену органолептичких особина воде (боја, мирис, укус) да не користе исту за пиће и о томе одмах обавесте надлежне службе Београдског водовода, Санитарне инспекције или Градског завода за јавно здравље Београд.

Стручне службе Градског завода за јавно здравље Београд ће наставити са ванредним, пооштреним епидемиолошким и санитарно-хигијенским надзором на угроженом подручју.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351