Grip i respiratorne infekcije u Beogradu - 5. izveštajna nedelja

грип београдEpidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2018/2019 sprovodi se od 1.10.2018. godine (40.izveštajna nedelja), kako bi se omogućilo praćenje epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja i traje do 20. izveštajne nedelje  (13-19.5.2019. godine).

Prema izveštajima zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a) na teritoriji Beograda u periodu 28.1.- 3.2.2019. godine od akutnih respiratornih infekcija (ARI) obolelo je 18.629 osoba sa brojem novoobolelih od 1.122,6 na 100.000, a od oboljenja sličnih gripu (OSG) 495 (29,8 novoobolelih na 100.000 stanovnika).

U odnosu na prethodnu (4) izveštajnu nedelju (21.01.2019 - 27.01.2019.) broj obolelih od ARI je za 13,4% veći (16.425), a broj obolelih od OSG je 2,1 puta veći (233).

Među obolelima od ARI najviše je osoba dobne grupe 20-64 godina (35,4%), uzrasta 5 -19 (33,9%) i uzrasta do 4 godine (19,8%). Osoba starosti 65 i više godina bilo je 10,9%. Najveća incidencija ARI beleži se u uzrastu od 0-4 godine (4.484,9/100.000) i od 5-19 godina (2682,6/100.000).

Od ukupnog broja osoba prijavljenih sa OSG najviše je osoba dobne grupe 5-19 godina (220 – 44,4%) i osoba dobne grupe 30-64 godine (132 – 26,7%). Udeo dece uzrasta do 4 godine 13,1%, osoba starijih od 65 godina je 9,1% i osoba od 20-29 godina je 6,7%. Najveća incidencija OSG beleži se u uzrastu 5-19 godina (93,5/100.000) i uzrastu 0-4 godine (79,2/100.000).

Aktivnost gripa u Evropskom regionu  u većini zemalja je na srednjem nivou. Visoka aktivnost gripa registruje se u Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj, Bosni i Hercegovini i Turskoj. Potvrđena su oba podtipa virusa A (H3N2), A (H1 N1) i tip B, od kojih je A (H1N1) dominantan.

Na teritoriji Beograda aktivnost gripa je na niskom nivou.

U uzetom materijalu na teritoriji Beograda u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za influencu Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" laboratorijski su potvrđene infekcije izazvane sa oba podtipa virusa A (AH1 i A H3).

U periodu od 1.10.2018. do 3.02.2019. godine u beogradskim Zdravstvenim ustanovama vakcinisano je protiv sezonskog gripa  ukupno 53.471 osoba, što je više u odnosu na distribuiranu količinu vakcina (53.310).

Najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija i preporučuje se svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija da se što pre vakcinišu, pri čemu se zaštita stvara za 2-3 nedelje od dobijanja vakcine. Vakcina se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.    

Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.

Sve izveštaje o epidemiološkom nadzoru nad gripom možete pogledati ovde.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351