Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci - nastavak zajedničke misije prosvetnih i zdravstvenih radnika

психоактивне супстанце 2018Početak svake školske godine je znak za pokretanje novog kruga udruženog delovanja zdravstvenog i prosvetnog sektora, kada je u pitanju prevencija rizičnog ponašanja kod dece i mladih. U sklopu ove zajedničke misije, tokom proteklog vikenda, 13. i 14. oktobra 2018. godine, u Gradskom zavodu za javno zdravlje, održavanjem dvodnevnog edukativnog seminara za prosvetne radnike i saradnike, započet je još jedan, deveti po redu, ciklus programa „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“.

U njegovo sprovođenje će, tokom 2018/19. školske godine, neposredno biti uključeno 26 upravo obučenih edukatora - prosvetnih radnika i saradnika iz 15 osnovnih škola.

Dobar pokazatelj uspešnosti i dobrog prijema ovog programa je činjenica da je sve veći broj onih škola iz kojih se redovno, iz godine u godinu, na obuku javljaju novi polaznici. Na ovaj način, kontinuiranom primenom u školskoj praksi, u nekoliko generacija učenika, postignuta je čvrsta implementacija ovog savremenog edukativnog pristupa u redovne planove i programe nastave, uz visok nivo prihvaćenosti kako kod nastavnika, tako i kod dece. U prilog tome govori podatak da su u ovogodišnjoj obuci učestvovali predstavnici iz čak 10 škola koje su tokom prethodnih godina makar jedanput učestvovale u realizaciji programa "Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci".

психоактивне супстанце 2018

S druge strane, podjednako važnu potvrdu prepoznatljivosti i kvaliteta ovakvog načina rada sa decom, predstavlja činjenica da program skoro svake godine «ušeta» u neke nove škole i zarazi svojim pristupom neke nove nastavnike i učenike. Posebno je zadovoljstvo kada se na seminaru nađu i predstavnici škola izvan područja grada Beograda. Tako se ove godine, među polaznicima iz škola u kojima će program premijerno startovati ove godine, našao i direktor OŠ „Đorđe Simeonović“ iz sela Podgorac, opština Boljevac.

психоактивне супстанце 2018

Poseban šarm održanom seminaru dali su njegovi specijalni gosti – učenici četvrtog i petog razreda iz škola "Miloje Vasić" i "Aleksa Šantić", iz beogradskog naselja Kaluđerica. Oni su, zajedno sa svojim učiteljicama, imali zadatak da polaznicima ovogodišnje obuke prikažu kreativne produkte svog prošlogodišnjeg istraživačkog rada. Učenici su, u skraćenoj verziji svog repertoara, izveli originalnu muzičku numeru sa edukativnom porukom upućenom vršnjacima, kao i zanimljiv istorijsko-dramsko-muzički performans o alkoholnim pićima i njihovom dejstvu na ljudsko zdravlje.

U osnovi programa „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“ nalazi se poseban edukativni pristup „Zajedničko učenje kroz akciju“. U centar obrazovnog procesa postavlja se učenik, sa namerom da mu se dodeli visok stepen učešća u radu, dok nastavnik gubi svoju tradicionalnu ulogu i postaje voditelj – neko ko je tu da koordinira i samo blago usmerava đačke aktivnosti. Sam program «Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci» ima za cilj unapređenje kompetencija nastavnika na temu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Primenom metode "Zajedničko učenje kroz akciju", to se postiže fokusiranjem aktivnosti na učenike - izgradnjom njihove emocionalne inteligencije, kroz jačanje njihovih životnih veština, koje su od presudnog značaja za izgradnju samopouzdanja i samopoštovanja kod dece.

психоактивне супстанце 2018

Do sada je u Gradskom zavodu za javno zdravlje, počev od 2010. godine, održano ukupno 14 obuka za sprovođenje ovog programa, kojima je obuhvaćeno oko 350 prosvetnih radnika i saradnika iz oko 110 beogradskih osnovnih škola, čime se tokom 8 godina sprovođenja ovog edukativnog programa u školama došlo do obuhvata od oko 5500 osnovaca uzrasta od 3. do 7. razreda. Njihovo znanje o psihoaktivnim supstancama, nakon prolaska kroz kreativne radionice i istraživački rad u okviru ovog programa, unapređeno je za preko 50%. Program je do sada redovno akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a novi akreditacioni period, koji je upravo počeo, važi tokom naredne tri školske godine.

психоактивне супстанце 2018

Fejsbuk stranica Tvoje znanje menja sve, svim korisnicima ove društvene mreže pruža informacije koje se tiču koncepta i ciljeva ovog programa. Ova stranica je svojevrsni medijski kanal za plasiranje kreativnih đačkih ostvarenja koja se rađaju iz njihovog aktivnog učešća u ovom programu. Predstavljanje programa kroz svet društvenih mreža otvara mogućnost da se ukaže i na druge javnozdravstvene teme koje su, posredno ili neposredno, od značaja za zdravo i bezbedno odrastanje dece i mladih.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351