Kalendar imunizacije
Spisak dežurnih zdravstvenih ustanova u Beogradu
Kancelarija za zdravlje starih
Halo Beba - Telefonom do saveta
Sve ono što Vas interesuje u vezi toka trudnoće, porođaja, pravilne nege i ishrane...
Sanitarni pregledi

Savet nedelje

  • politika zastiet ziv sred
    Status laboratorijskih analiza
  • analiza vode 1
    Voda: Uputstva, zahtevi, preporuke
  • Стручни испити
    Sanitarni pregledi

Lajmska bolest - važne napomene

КрпељLajmska bolest je infektivno oboljenje čiji je uzročnik bakterija Borelija burgdorferi. Zaražavanje ljudi  nastaje  ubodom krpelja roda Iksodes koji su prenosioci ove bakterije. Infekcija najčešće  zahvata kožu, nervni sistem, zglobove i srce, ali mogu biti napadnuti i svi ostali organi i sistemi.

U Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu postoji Savetovalište za lajmsku bolest, koje skreće pažnju na važne napomene.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

међународни дан против дрога 2019Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležava se svakog 26. juna, još od davne 1987. godine kada je, donošenjem posebne rezolucije, Generalna skupština Ujedinjenih nacija zvanično podržala inicijativu da se pojača delovanje i saradnja u borbi protiv ovog globalnog problema.

Ovogodišnja tema naglašava da su pravosuđe i zdravstvo dve strane istog novčića kada je u pitanju rešavanje problema zloupotrebe droga. Slogan ovogodišnje globalne kampanje glasi „Zdravlje za pravdu, pravda za zdravlje”, a za cilj ima da naglasi da suočavanje sa problemom zloupotrebe droga zahteva sinhronizovanu uključenost brojnih relevantnih sektora i institucija – od primene mera za suzbijanje kriminala i pravosudnih organa do delovanja zdravstvenog sistema i socijalnih službi.

Preporuke za postupanje građana na poplavom ugroženom području

поплаве баново брдоPoplave kao vanredni događaj sa sobom nose potencijalnu opasnost od pogoršanja higijensko-epidemiološke situacije i mogućnost pojave i širenja zaraznih bolesti. Rizik je veći u delu naselja gde se sanitarne otpadne vode sakupljaju putem septičkih jama koje su se izlile zbog velike količine padavina ili je došlo do izlivanja kanala koji služe za prihvat sanitarnih otpadnih voda.

Ukoliko dođe do zagađenja patogenim mikroorganizmima vode i hrane, kao i unosa istih putem prljavih ruku ili kontaminiranih predmeta za ličnu upotrebu moguće je nastajanje crevnih i kožnih zaraznih bolesti.

Kako da sprečite ubode i ujede insekata?

ујед комарца

Dugi letnji dani i tople večeri, pored toga što ljudima omogućavaju duži boravak i bavljenje mnogobrojnim aktivnostima na otvorenom, sa sobom nose i određene neugodnosti poput susreta sa različitim insektima koji su u ovo doba godine najaktivniji - a to su komarci, krpelji, pčele, ose, stršljeni, bumbari i dr.

Ove godine dolazak leta u naše krajeve propraćen je velikom vlagom i količnom padavina koje pogoduju razmnožavanju insekata, pre svega komaraca.

Preporuka za preduzimanje preventivnih mera u cilju zaštite zdravlja stanovništva na području ugroženom poplavama - 26.06.2019.

поплаве београд 2019Imajući u vidu obim posledica nastalih nakon velikih količina padavina na delu teritorije grada Beograda, na levoj obali Dunava, kao i obime preduzetih aktivnosti na asanaciji terena i vremenu potrebnom da se sanitarno-higijenski i drugi uslovi dovedu u redovne prilike, a u cilju zaštite zdravlja stanovništva, donosimo meru da iz preventivnih razloga vodu iz mreže beogradskog vodovoda u naseljima Kotež i Borča ne treba koristiti za piće i pripremu hrane.

Voda iz vodovodnog sistema se može koristiti za ostale sanitarno-higijenske potrebe (održavanje higijene tela i prostorija,toalete i dr).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd,

Bulevar despota Stefana 54a,

11108 Beograd, Srbija

Telefon: 2078-600; 3237-351