Нова интернет апликација „ЕЛРИМ“

елримГрадски завод за јавно здравље Београд у сарадњи са „NMI Solutions“, креирао је интернет апликацију „Елрим“. Корисници апликације су здравствени радници са територије Београда који учествују у пословима имунизације.

Апликација је креирана са циљем да се здравственим радницима омогући бржи и лакши рад на пословима имунизације и увид у вакцинални статус пацијената.

Електронски подаци о спроведеним имунизацијама доступни су из домова здравља који врше електронску размену података о имунизацијима са Градским заводом за јавно здравље Београд. Тако је креиран  Централни Електронски регистар имунизације за територију Београда.

Дана 27.09.2018. године, одржан је састанак са представницима домова здравља са територије Београда, где су представљене функционалности наведене апликације.

елрим

Опције доступне у апликацији су:

  • Евиденција редовних дистрибуција,
  • Евиденција извршених прерасподела,
  • Евиденција извршених позајмица,
  • Евиденција насталих растура,
  • Евиденција пописа вакцина,
  • Увид у електронски вакцинални картон пацијената
  • Извештаји по задатим критеријумима

Употребом апликације успоставља се електронски надзор над коришћењем ресурса вакцина на територији надлежности, спроводи се надзор над спровођењем имунизације и контрола обухвата имунизацијом на дневном нивоу.

Даље усавршавање апликације и надзора је трајна опредељеност Градског завода за јавно здравље Београд.

Више текстова о овој теми

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351