Осврт на XI међународну конференцију - Безбедност саобраћаја у локалној заједници

Безбедност саобраћаја 2016Једанаеста међународна конференција о безбедности саобраћаја у локалној заједници, одржана је у Врњачкој Бањи од 13-16 априла 2016.године.

Конференција је организована уз подршку институција из Републике Србије:

  • Министарства просвете, науке и технолошког развоја
  • Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције
  • Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

У организацији конференције учешће су узеле многе институције које се баве безбедношћу саобраћаја, као што су факултети, полиција, Ауто-мото савези, Агенција за безбедност саобраћаја и друге.

Конференција је организована у оквиру Декаде акције безбедности саобраћаја 2011-2020. године и стога су тематске области конференције биле усклађене са усвојених пет стубова Декаде, у оквиру којих се спроводе програми превенције саобраћајног труматизма. Тематске области су биле следеће:

  • Јачање институционалних капацитета за управљање безбедношћу саобраћаја
  • Унапређење безбедности путне мреже и осталих транспортних мрежа
  • Унапређење безбедности возила
  • Унапређење понашања учесника у саобраћају
  • Унапређење збрињавања после саобраћајне незгоде.

И поред тога што се из приказа тематских целина конференције, а самим тиме као што се истакло и Декаде, види да сектор јавног здравља, као и други облици здравствене заштите, имају битно место у спровођењу Декаде акције за безбедност саобраћаја, из здравственог сектора активно учешће у раду конференције узели су једино претставници Градског завода за јавно здравље Београд.

Важно је истаћи да Декада за безбедност саобраћаја на путевима има за циљ да смањи прогнозирани ниво смртности и повређивања у саобраћају широм света, порастом активности које се спроводе на глобалном, националном, регионалном и локалном нивоу.

На конференцији је истакнуто да Резолуција о Декади позива на мултисекторски приступ који укључује сарадњу академских институција, приватног сектора, цивилног друштва, медија жртава у саобраћају и њихових породица.Такође је подвучено да у Републици Србији потенцијал Декаде акције још није искоришћен. Истакнуто је да држава није поставила конкретне циљеве у безбедности саобраћаја које треба постићи до 2020. године, нити је промовисан мултисекторски приступ у решавању проблема у безбедности саобраћаја.
Из свега наведеног врши се активан удар на локалне заједнице да више не смеју да чекају да иницијативе потекну од врха државног апарата.
Свака локална заједница има довољно разлога да постави своје циљеве које треба постићи до 2020. године, коришћењем опробано ефикасних мера, да осмисли одговарајуће програме безбедности саобраћаја којима ће те резултате постићи.

У овом извештају неће се детаљно износити подаци о броју страдалих у саобраћају, у Републици Србији као и у свету, имајући у виду чињеницу да је већ свима познато да су повреде у саобраћају водећи узрок смрти у младој популацији, да се поред смртног исхода повреде у саобраћају завршавају и са тешким и лаким повредама, које остављају различити степен инвалидитета , као и велике материјалне трошкове.

Овај извештај треба да потстакне здравствени систем да активно узме учешће заједно са свим другим секторима у превенцији повреда у саобраћају.
Посебно се истиче улога института и завода за јавно здравље, да на нивоу локалне заједнице промовишу безбедно понашање у саобраћају свих категорија корисника саобраћаја, од пешака, возача, путника , сходно њиховој старосној доби и здравственом стању.

Само заједничким организованим приступом превенцији повреда у саобраћају може се смањити број страдалих лица и смањити материјални трошкови.

Мр сц.мед. др Милена Пауновић

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351