Календар имунизације
Заштита старијих особа у Београду
Водич за координацију услуга заштите старијих особа у Београду
Стручни испити у ГЗЗЈЗ
Основне информације и датуми полагања стручних испита
Списак дежурних установа
Канцеларија за здравље старих
Хало Беба - Телефоном до савета
Све оно што Вас интересује у вези тока трудноће, порођаја, правилне неге и исхране...
Санитарни прегледи

Контакти

Адреса
Булевар деспота Стефана 54а
11108 Београд, Србија

Централа
телефон: 011/2078-600
                    3237-351
Важни телефони
Радно време служби


Е-адреса
info@zdravlje.org.rs
mapa za kontakt modul 
  • Стручни испити
    Стручни испити
  • analiza vode 1
    Вода: Упутства, захтеви, препоруке
  • politika zastiet ziv sred
    Статус лабораторијских анализа

Дифтерија, Тетанус, Велики кашаљ (ДТаП)

Активна имунизација против дифтерије, тетануса и великог кашља се спроводи код лица од навршена два месеца до наврешене пете године живота.

Активна имунизација се спроводи применом комбинованих вакцина које у свом саставу садрже компоненте против дифтерије, тетануса и великог кашља са или без компонената против других заразних болести (у даљем тексту: комбиноване вакцине), у складу са календаром имунизације.

Активна имунизација се спроводи са три дозе комбиноване вакцине у размацима који не смеју бити краћи од четири недеље (примарна серија). Активна имунизација се започиње када дете наврши два месеца. Примарну серију применом комбиноване вакцине треба завршити правовремено до навршених шест месеци живота. Код непотпуно имунизованих и неимунизованих лица старијих од шест месеци имунизација се спроводи примарном серијом применом одговарајуће комбиноване вакцине у складу са календаром имунизације и сажетком карактеристика лека. Непотпуно имунизовани примају недостајуће дозе, а неимунизовани потпуну примарну серију комбиноване вакцине.

Ревакцинација се спроводи давањем једне дозе комбиноване вакцине.

Прва ревакцинација се спроводи у другој години живота применом једне дозе комбиноване вакцине односно годину дана након завршетка примарне серије, а најраније по истеку шест месеци.

Поред општих контраиндикација, посебне контраиндикације за вакцинацију против великог кашља су еволутивна неуролошка обољења (неконтролисана епилепсија, инфантили спазми, прогресивна енцефалопатија.

Дете узраста од навршена два месеца до навршених 5 година живота код којих се утврди постојање трајне контраиндикације за вакцинацију против великог кашља, вакцинише се комбинованом вакцином против дифтерије и тетануса (ДТ вакцином), на начин на који се вакцинише вакцином против дифтерије, тетануса и великог кашља.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Контакт

Градски завод за јавно здравље Београд,

Булевар деспота Стефана 54а,

11108 Београд, Србија

Телефон: 2078-600; 3237-351